Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Avståndsindikering av C-stridsmedel med FTIR-laborativa försök.

Avståndsindikering av C-stridsmedel med FTIR-laborativa försök. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fällman Åsa, Strömqvist Marianne, Nilsson Pär
Ort: Umeå
Sidor: 23
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-05-23
Rapportnummer: (FOA-R--00-01501-862)
Nyckelord FTIR, avståndsindikering, C-stridsmedel, sarin, soman, tabun, VX, DIMP, DMMP, senapsgas, lewisit, svaveldioxid, remote detection, CWA, mustard gas, lewisite, sulphurdioxide, 450, 470
Sammanfattning En portabel FTIR-spektrometer, RAPID, användes för att generera IR-spektra för sarin, soman, tabun, VX, DIMP, DMMP, senapsgas, lewisit och svaveldioxid. Vid de laborativa försöken genererades ovan nämnda ämnen i gasfas för att simulera ett gasmoln. Transmissionskurvor beräknades för samtliga ämnen.
Abstract With a portable FTIR-spectrometer, RAPID, IR-spectra for saarin, soman, tabun, VX, DIMP, DMMP, mustard gas, lewisite and sulphurdioxide were measured. The substances were generated in gas phase to simulate a gas cloud. Transmission curves were calculated for all substances.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182