Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Scalar and vectorized user defined material routines in LS-DYNA.

Scalar and vectorized user defined material routines in LS-DYNA. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Unosson Mattias, Buzaud Eric
Ort: Stockholm
Sidor: 47
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-05-09
Rapportnummer: (FOA-R--00-01502-311)
Nyckelord LS-DYNA, användardefinierad rutin, materialmodell, FE modellering, LS-DYNA, user defined routine, material model, FE modelling
Sammanfattning I rapporten ges en beskrivning av hur man skriver, implementerar och använder egna materialmodeller i den finita element koden LS-DYNA. Två materialmodeller (elastisk och elastisk-plastisk) implementeras i de båda formaten skalär och vektoriserad samt verifieras mot materialmodeller ur LS-DYNAs standardbibliotek med hjälp av ett enkelt problem. Problem med programmering och olika datorsystem behandlas även, liksom hur man hanterar optioner som tillståndsekvationer, erosion etc. Arbetet är ett resultat från ett samarbete med Dynalis, Frankrike.
Abstract In the report a description of how to write, implement and use your own material models in the finite element code LS-DYNA. Two material models (elastic and elastic-plastic) are implemented in the formats scalar and vectorized and verified with material models from the LS-DYNA standard library using a simple problem. Problems with programming and different systems are discussed and also how to handle options like equation of state, erosion etc. The report is a result from a cooperation with Dynalis, France.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182