Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

TNO - Prins Maurits Laboratorium, besök 30-31 mars 2000 samt Workshop "Integrated NBC Suite" i regi av CEPA 13 - reserapport.

TNO - Prins Maurits Laboratorium, besök 30-31 mars 2000 samt Workshop Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Claesson Ola, Fängmark Ingrid
Ort: Umeå
Sidor: 10
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-07-04
Rapportnummer: (FOA-R--00-01507-862)
Nyckelord Sorptionsprocesser, aktivt kol, skyddsfaktorer, andningskroppsskydd, luftrening, skyddskläder, Soldier Modernization Plan, 400, sorption processes, activated carbon, protection factors, respiratory and body protection, air purification, protective clothing
Sammanfattning Förutom TNO-PLM:s organisation och uppbyggnad fördes diskussioner med ansvarig personal inom följande områden: sorptionsprocesser i aktivt kol, "barrier testing" och skyddsfaktorer för B, andningsskydd och luftrening, PML:s toxlab, kroppsskydd och riskanalys, skyddskläder samt NL:s "Soldier Modernization Plan". Diskussionerna gav en bra bild över omfattningen och inriktningen av den forskning som bedrivs vid TNO-PML inom området tekniskt skydd, samt motivationen för att ha verksamhet inom dessa områden. Det fördes även diskussioner om de förslag till samarbetsprojekt inom skyddsmaterielområdet som listades under den stora holländska delegationens besök i Umeå hösten 1999 i syfte att undersöka möjligheten av en konkretisering av dessa- Ett konkret samarbete är under uppbyggnad inom "barrier testing" och skyddsfaktorer avseende B. Detta samarbete kommer att byggas ut. Övrigt potentiellt samarbete ansågs intressant, men det bedömdes att tidpunkten är något tidig, fortsatta diskussioner bör initieras till hösten. Rapporten avslutas med en kort sammanställning av intrycken från CEPA 13:s arbetsmöte om "Integrated NBC Suite". Trots att Sverige inte arbetat konkret inom området så ligger vi inte långt efter andra europeiska nationer, med undantag av Nederländerna och Storbritannien. Några fördelar med att deltaga i ett heleuropeiskt samarbete finns inte i dagsläget. Sverige bör på egen hand starta en konceptstudie. Eventuellt europeiskt arbete bör bevakas av Sveriges representant i CEPA 13.
Abstract The visit to TNO-PML included discussions on the following topics: general organisation, sorption processes in activated carbon, barrier testing and protection factors for B, respiratory protection and air purification, the toxlab, body protection, risk analysis, protective clothing and finally, the Dutch Soldier Modernization Plan. These talks gave a good overview over the extent and direction of the research and development carried out at TNO-PML in the area of technical protection. Discussions were also carried through on the feasibility of detailing the co-operation projects suggested during the visit of the large Dutch delegation to Umeå in the autumn of 1999. The project on barrier testing and protection factors for B is under development and the efforts will be intensified. As to the other suggestions for projects, both sides considered them to be of interest, but it was also felt that the time was not quite optimal, and that the discussions should be continued coming September. The report ends with a short compilation of impressions from CEPA 13:s Workshop "Integrated NBC Suite". Even though Sweden has not produced anything substantial in this area, we are not far behind the rest of Europe, with the exception of the Netherlands and the United Kingdom. There seems to be no advantages to Sweden in participating in the work in this field that might be initiated by CEPA 13, at least not at the moment. Sweden should start by formulating a concept. In the meantime the Swedish representative in CEPA 13 can keep and eye on the potential co-operation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182