Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Morfologisk analys som metod vid värdering av beredskap för kemolyckor.

Morfologisk analys som metod vid värdering av beredskap för kemolyckor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stenström Maria, Ritchey Tom
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-08-14
Rapportnummer: (FOA-R--00-01510-990)
Nyckelord morfologisk analys, MA/Casper, räddningstjänst, kemikalier, olyckor, metod, operativ, värdering, morphological analysis, method, Rescue Services, Hazardous materials, accidents, evaluation, 12
Sammanfattning Rapporten beskriver en forskningsprocess och dess resultat. Tonvikten ligger på processen och det primära syftet är att ge läsaren inblick i hur morfologisk analys kan gå till i praktiken. FOA har på uppdrag av räddningsverket studerat möjligheterna att använda metoden morfologisk analys med datorstödet Casper (MA/Casper) vid värdering av räddningstjänstens beredskap för kemolyckor. Syftet med detta fleråriga projekt är att ta fram ett verktyg - i form av ett datorbaserat instrument och en arbetsprocess - för värdering av den kommunala räddningstjänstens beredskap för kemolyckor. I det första steg som redovisas i den föreliggande rapporten är resultatet en prototyp, som skall utvecklas till färdigt verktyg under kommande år. Prototypen utvecklades av FOA i samarbete med en grupp sakkunniga under försommaren och hösten 1999. Studien omfattade i detta första steg inte praktiska test och utvärdering av värderingsverktyget utanför arbetsgruppen. Studien visar att MA/Casper går att använda vid värdering av räddningstjänstens beredskap för kemolyckor. Vi kunde lösa uppgiften inom givna ramar genom att vi med hjälp av Casper snabbt och enkelt kunde testa den stora mängd idéer som sprang ur arbetsgruppens kollektiva kreativitet i den morfologiska analysen. Det här gav arbetsprocessen det driv och den effektivitet som var nödvändig för att uppnå ett lyckat resultat. Utöver att uppfylla det direkta syftet med studien - att utveckla en prototyp till värderingsinstrument - har FOA vunnit värdefulla metoderfarenheter. Det var första gången vi tillämpade metoden på tidskritisk (operativ) verksamhet - och vi gjorde det med framgång. En viktig metodologisk slutsats är därför att MA/Casper inte bara lämpar sig för problemstrukturering och strategisk analys, utan också för analys av operativa verksamheter.
Abstract This report describes a research process and its results. Emphasis is placed on the research process itself, the primary purpose being to give the reader an idea of how the method of morphological analysis is utilised in practice. FOA was commissioned by the National Rescue Services Board to investigate the possibility of using morphological analysis (MA), and its computer support CASPER (Computer Aided Scenario and problem Evaluation Routine), to evaluate any given Rescue Service´s preparedness for accidents involving hazardous (chemical) substances. A method and a computerised instrument were developed, employing MA/Casper, which makes such an evaluation possible. Morphological analysis has heretofore only been used to structure and analyse strategic problem complexes. This was the first successful attempt to employ this method in an operative problem context.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182