Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Seminarium om konsekvensbegränsning vid radiologiska olyckor. Intryck från ett STUK/AFNW-seminarium.

Seminarium om konsekvensbegränsning vid radiologiska olyckor. Intryck från ett STUK/AFNW-seminarium. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ulvsand Thomas
Ort: Umeå
Sidor: 9
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-07-04
Rapportnummer: (FOA-R--00-01512-861)
Nyckelord Konsekvensbegränsning, radiologiska olyckor, disaster relief, radiological emergency, 410
Sammanfattning Rapporten beskriver ett tre dagars seminarium rörande olika internationella organisationerns roll vid stora radiologiska olyckor och NATO:s möjligheter att bistå vid denna typ av händelser. Vid seminarier varvades föreläsningar och presentationer med grupparbeten. Seminarier som hölls i Helsingfors 24-26 janauari 2000, arrangerades av finska Strålsäkerhetscentralen (STUK) och Allied Forces Northwestern Europe (AFNW). Min slutsats från seminariet, grundad på presentationer och diskussioner i gruppen, är att NATO troligen inte får en roll i de akuta skedena. Däremot kan organiserandet och genomförandet av evakuering och omflyttning av en drabbad befolkning i senare skeden vara uppgifter där organisationen kan spela en viktig roll, erfarenheter finns till exempel från KOSOVO-krisen. NATO har tillgång till ett robust kommunikationssystem osm skulle kunna tjäna som back-up om de ordinarie systemen fungerar bristfälligt, till exempel på grund av överbelastning. Om behov finns av stora saneringsinsatser, kan NATO spela en roll vid planerandet av personal- och transportinsatser.
Abstract The report describes a three days seminar concerning different roles of international organisations in radiological disasters and the ability of NATO to give support in such cases. At the seminar, lectures and presentations were given that alternated with workshops. The seminar was held in Helsinki January 24-26 2000 and was organised by the Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) and the Allied Forces Northwestern Europe (AFNW). My conclusion from the seminar is that NATO probably not will have a role in the acute phase, but to organise and carry through evacuation and relocation of the population in the disaster areas, are tasks where the organisation can play an important role, experience exists for example from the KOSOVO crisis. NATO has a robust communication system which could serve as a back-up if the ordinary systems fail. If there is a need for large-scale decontamination efforts NATO can take part in the planning of personnel and transportation resources.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182