Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vistelse som gästforskare vid Center of Molecular Design (CMD), Wasington University, St Louis, USA under hösten 1999.

Vistelse som gästforskare vid Center of Molecular Design (CMD), Wasington University, St Louis, USA under hösten 1999. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tunemalm Anna-Karin
Ort: Umeå
Sidor: 13
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-08-18
Rapportnummer: (FOA-R--00-01513-862)
Nyckelord nervgaser, molekyldesign, beräkningskemi, kraftfält, force field, phosphonates, acetylcholinesterase, inhibitors, enzyme, fosfonater, forsfororganiska, acetylkolinesteras, AChE, inhibitorer, enzym, CW agents, nerve agents, molecular design
Sammanfattning Författaren var under tiden 2 september till 15 December 1999 placerad som gästforskare på professor Garland Marshalls laboratorium Center of Molecular Design (CMD) vid Institute of Biomedical Computing, School of Medicine, Washington University, St Louis, USA. Malet med uppdraget var att studera och ~utvärdera beräkningsmetoder för enzym/receptor inhibitor/substratinteraktioner. Arbetsuppdraget under vistelsen bestod av tre delar: 1.Arbetsuppdraget under vistelsen bestod av tre delar: 1. Specifik studie av fosfororganiska föreningars interaktion med acetylkolinesteras, 2. Universitetskurs i "Computational Biochemistry" under ledning av Prof. Jay Ponder och Prof. Garland Marshall. 3. Design av peptid "mimetics" för G-proteinet transducins interaktion med synreceptorn rodopsin. Den tredje delen peptid "mimetics" beskrivs i FOA rapporten FOA-R--00-01514-862--SE.
Abstract During 14 weeks in 1999, the author was positioned as a research visitor in Professor Garland Marshall´s group, Center of Molecular Design (CMD) at the Institute of Biomedical Computing, School of Medicine, Washington University in St Louis, Missouri, USA. The objective of the visit was to investigate the usefulness of computational methods for the study of enzyme/receptor - inhibitor/substrate interactions. The project consisted of three parts: 1. Studies of the interaction between phosphorous organic compounds with acetylcholinesterase, 2. A university course in Computational Biochemistry. Teachers: Prof. Garland Marshall and Prof. Jay Ponder, 3. Design of peptidomimetics for the G-protein transducins´ interaction with the light receptor rhodopsin. The third part "peptidomimetics" is described in the FOA report FOA-R--00-01514-862--SE.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182