Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Design av peptid "mimetics" för den rodopsinbundna konformationen av transducins C-terminala segment Gt-alfa(340-350).

Design av peptid Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tunemalm Anna-Karin
Ort: Umeå
Sidor: 18
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-07-04
Rapportnummer: (FOA-R--00-01514-862)
Nyckelord Ligand, receptor, G-protein, peptid, kemiska stridsmedel, rodopsin, transducin, molekylmodellering, peptide, mimetic, chemical warfare agents, CWA, Rhodopsin, Transducin, molecular modelling, 450
Sammanfattning Med kunskap om en ligands kemiska struktur kan molekylmodelleringstekniker utnyttjas för att designa förenklade molekyler (lead compounds) med aktivitet mot ligandens målreceptor. Genom teoretiska konformationssökningar kan kunskaper fås om hur väl en förenklad struktur kan efterlikna den aktiva konformationen hos en ligand. Molekylmodellering kan utnyttjas för att underlägga den resurskrävande fasen med framtagandet av nya substanser (motmedel, läkemedel och andra aktiva molekyler) genom att minska antalet lead compounds som behöver syntetiseras och studeras med avseende på aktivitet. I detta arbete presenteras ett antal peptidmimetics (idémolekyler) för G-proteinet transducins C-terminala segment, Gt-alfa(340-350) framtagna med molekylmodelleringsteknik. Det är tänkt att dessa molekyler ska kunna efterlikna den konformation som transducins C-terminal intar när den är bunden till receptorn rodopsin. Syftet med dessa idémolekyler var att bekräfta att den med transferred-NOE (TRNOE) antagna konformationen av Gt-alfa(340-350) är korrekt. Vid uppvisad aktivitet skulle dessa substanser kunna förhindra inbindning av transducin till rodopsin och inhibera GTP-GDP-utbytet och därmed ljuskaskaden hos ögats stavar. Syntes av de mest lovande idémolekylerna är under arbete på Washington University i S:t Louis, MO. Den metod som beskrivs i denna rapport skulle ur C-skyddssynpunkt exempelvis kunna appliceras vid framtagandet av nya motmedel samt för C-hot, utveckling av nya kemiska stridsmedel både mot "nya" och "gamla" biologiska mål.
Abstract If the chemical structure of a ligand is known, molecular modelling can be used to design structurally simplified lead compounds with receptor activity. By using (theoretical) conformational search, knowledge of a simplified structure´s ability to mimic the active conformation of a ligand can be gained. Molecular modelling techniques can be used to reduce the time demanding step of designing new compounds(antidotes, drugs and other active substances) by reducing the number of lead compounds that needs to be synthesised and tested with respect to activity. In this report, a number of peptide mimetics for the G-protein Transducin´s C-terminal segment Gt-alfa(340-350) is presented. These have been selected using molecular modelling techniques with the aim to mimic Transducin´s conformation when bound to the receptor Rhodopsin. The purpose with these lead compounds was to see if the conformation of Gt-alfa(340-350), proposed by transferred-NOE(TRNOE), was correct. With shown activity towards Rhodopsin, these compounds might be able to inhibit the GTPGDP exchange and by that the light cascade. Synthesis of the most promising peptide mimetics is in progress at the Washington University in S:t Louis, MO.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182