Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Division of systems and underwater technology. Annual report 1999.

Division of systems and underwater technology. Annual report 1999. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sundström Arne, Norrbrand Eva (eds.)
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-24
Rapportnummer: (FOA-R--00-01533)
Nyckelord Styrning, modellering, simulering, undervattensteknik, vågutbredning, kärnvapenfrågor, guidance, modelling, simulation, underwater technology, wave propagation, nuclear weapon issues, 60
Sammanfattning Avdelningen för Styrning, Simulering och Undervattensteknik bedriver kvalificerad forskning och teknisk utveckling inom många områden som är av vital betydelse för Sveriges framtida försvar. "Undervattenssensorer", "Undervattensvapen", "Styrda vapen" och "Modellering och Simulering" är avdelningens viktigaste forskningsområden, men avdelningen verkar också inom många andra forskningsområden. Avdelningen består av fem institutioner: Styrning och navigering, Modellering och simulering, Hydroakustisk miljö, vågutbredning och aktiv sonar, Passiv sonar, seismologi och magnetik samt Kärnvapenfrågor och detektion. Försvarsmakten är avdelningens största kund. Andra beställare är Försvarets Materielverk, Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet, andra svenska myndigheter och försvarsindustrier. Avdelningens kompetens och forskningsresultat skall också kunna användas för det civila samhällets behov. Denna årsrapport har som främsta syfte att belysa de kompetenser som finns vid avdelningen och hur dessa utvecklats under 1999. Avdelningens fem institutioner, som är de kompetensbärande forskningsenheterna, beskrivs i rapporten. Denna tar också upp flera exempel på forskningsuppgifter och resultat från verksamheten under året.
Abstract The Division of Systems and Underwater Technology conducts qualified research and technical development within many sectors of major importance for the future Swedish defence. "Underwater Sensors", "Underwater Weapons", "Guided Weapons" and "Modelling and Simulation" have been the most important research areas of the Division, but contributions are made in several other research areas. The Division is divided into five Departments: the Department of Guidance and Control, the Department of Modelling and Simulation, the Department of Underwater Wave Propagation and Active Sonar, the Department of Passive Sonar, Seismology and Magnetics and from 1 September 1999, the Department of Nuclear Weapon Issues and Detection. These five departments which are the competence-bearing units are described below. In addition, several examples of activities and results from the large number of projects in which the Division takes part are presented. The Swedish Armed Forces is the largest customer of the Division. Other customers are the Defence Materiel Administration, the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Defence as well as other government authorities and companies working within the defence industry in Sweden. It should also be possible to apply the knowledge we gain and the results of our work to other sectors of society. The main purpose of this annual report is to describe the competence and the potential of the Division of Systems and Underwater Technology and the development of that competence during 1999.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182