Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Experiences from the conflict between Georgia and Abhazia and the United Nations observer mission in Georgia, UNOMIG.

Experiences from the conflict between Georgia and Abhazia and the United Nations observer mission in Georgia, UNOMIG. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Henningsson Jan
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-08-04
Rapportnummer: (FOA-R--00-01544-201)
Nyckelord UNMO, UNOMIG, Georgien, Abhazien, Georgia, Abhazia
Sammanfattning Syftet med texten är att förmedla personliga intryck och erfarenheter från konflikten mellan Georgien och Abhazien, samt från FNs militärobservatörs mission i Georgien. Texten baseras på författarens erfarenheter från ett års tjänst som militärobservatör från augusti 1998 till juli 1999. Utvecklingar i området efter denna tidpunkt berörs ej. Den väpnade konflikten mellan Georgien och regionen Abhazien startade 1992. Abhazien som domineras av etniska Abhazer, som försöker uppnå självständighet från Georgien. Trots en överenskommelse om vapenvila och separering av styrkor som nåddes 1994, fortsätter mer eller mindre allvarliga brott mot gällande avtal. Nyckeln till konflikten är relationerna mellan Georgien och Ryssland. FN etablerade en militär observatör mission i Georgien (UNOMIG) 1993. Missionen har flera svagheter, varav flera diskuteras i texten.
Abstract The purpose of this document is to convey some personal impressions and experiences from the conflict between Georgia and Abhazia, and from the United Nations Observer Mission in Georgia. The text is based on the author´s experiences from one-year service as a Military Observer, from August 1998 until July 1999. Developments after this time may have changed the situation. The armed conflict between Georgia and the Abhazian region started in 1992. Abhazia, dominated by ethnic Abhaz people, tries to gain independence from Georgia. Despite an agreement between the belligerents on a cease-fire and separation of forces reached in 1994, there are still more or less regular, serious violations against this agreement. The key issue to the conflict is the relationship between Georgia and Russia. The United Nations established an observer mission in Georgia (UNOMIG) in 1993. There are several weaknesses in the current mission; some of them are discussed in the text.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182