Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Electromagnetic sea-mine detection.

Electromagnetic sea-mine detection. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mattsson Johan, Sigray Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-08-11
Rapportnummer: (FOA-R--00-01547-409)
Nyckelord mindetektion, pulsat system, numeriska modeller, randintegralsekvation, mine detection, pulsed system, boundary integral, numerical model, pulse distortion, 65
Sammanfattning Resultat från experimentell verksamhet och modellutveckling av ett system för mindetektion presenteras i denna rapport. En jämförelse mellan elektrisk och magnetisk sändar/mottagar teknik görs. Slutsatsen är att ett framtida minjaktssystem bör grunda sig på den elektriska sändar/mottagar tekniken. Modellutvecklingen presenteras kortfattat och numeriska exempel på realistiska mintillämpningar ges. Det spridda fältet från två minlika föremål presenteras. Slutligen dras slutsatser ur resultaten gällande för ett framtida minjaktssystem.
Abstract Results from experimental activity and numerical model development of a sub-surface mine hunting system is presented in this report. A comparision between an electrical and magnetic transmitter/reciver techniques is made. It is concluded that from an operational point of view it is an advantage to use the electrical transmitter/receiver configuration. The development of models are briefly presented and a numerical example of a mine detection application is given. The calculated scattered field from two mine-like structures are presented. Some conclusions are finally made for a future mine hunting system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182