Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försök med brandpåverkan mot dubbelglasfasad.

Försök med brandpåverkan mot dubbelglasfasad. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Walmerdahl Per, Werling Per
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-08-03
Rapportnummer: (FOA-R--00-01549-990)
Nyckelord Brand, glasfasad, övertändning, temperatur, värmestrålning, fire, glass facade, flashover, temperature, heat radiation
Sammanfattning Fullskaleförsök har genomförts i syfte att utröna hur glasfasader av viss konstruktion reagerar på extern brandpåverkan. Tonvikten i försöken låg på att studera temperaturer och värmestrålningsnivåer i viktiga punkter samt ge en uppfattning om fasadens hållfasthet under brandpåverkan. Glasfasaden testades mot ett i förväg dimensionerat brandförlopp och totalt genomfördes två försök, ett med enbart en inre glasfasad och ett med både inre och yttre fasad (dubbelglasfasad). Den inre glasfasaden bestod av en härd- och en floatglasdel och den yttre av enkelt härdglas. Resultatet av försöken kan sammanfattas med att den inre härdglasfasaden höll under båda försöken, medan det inre floatglaset sprack och mindre bitar föll ur ramen. Den yttre härdglasfasaden sprack sönder och föll ned som granulat under det andra försöket. I rapporten finns samtliga mätdata samlade frän försöken, som också filmades från två skilda platser.
Abstract Full-scale fire tests were performed in order to find out how a glass facade of a certain construction would react when exposed to fire. During the tests emphasis was put on the study of temperatures and levels of heat radiation at important locations as well as give an idea as to the strength of the facade on the influence of external flame. The facade was tested against full-scale fire scenario and in total two tests were performed, one with only the inner facade and one with both inner and outer facades. The inner facade element consisted of one section of floatglass and one of toughened glass, whereas the outer consisted of a single section of toughened glass. The results of the tests were that the inner toughened facade stayed intact during both tests, while the inner floatglass section cracked and some small pieces fell out. The outer facade of toughened glass also cracked and the whole section fell out of the frame in small pieces. All experimental data are collected in the report. The tests were also filmed from two separate locations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182