Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Terrorism och kriminalitet : incidenter med biologiska ämnen 1960-1999.

Terrorism och kriminalitet : incidenter med biologiska ämnen 1960-1999. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Melin Lena
Ort: Umeå
Sidor: 70
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-07-31
Rapportnummer: (FOA-R--00-01551-864)
Nyckelord Terrorism, kriminalitet, biologiska stridsmedel, biologiska ämnen, incidenter, toxiner, toxins, biological warfare, incidents, criminality, biological substances
Sammanfattning Denna rapport är en sammanställning över 209 incidenter som involverat biologiska ämnen, både mikroorganismer och toxiner. Information om incidenterna har hämtats ur öppna källor och sträcker sig från 1960 till 1999, de flesta från 90-talet. Rapporten består av en sammanfattning över incidenterna liksom tabeller uppställda i kronologisk ordning. Incidenterna beskrivs med information om datum, plats, organisation, en beskrivning av händelsen, vilken typ av incident det rör sig om liksom det biologiska ämnet i de fall det är känt.
Abstract This report is a summary of 209 incidents involving biological agents, both microorganisms and toxins. Information on the incidents has been collected from open sources and extends over the period from 1960 to 1999, where most of the incidents have occured during the 90´s. The report consists of a summary of the incidents as well as tables with incidents, listed in chronological order. The incidents are described by information on date, place, organization, a short description of the incident, the type of incident and the biological substance if it is known.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182