Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Laserradar/IR/Millimetervågsradar i målsökare. En förstudie av olika kombinationer.

Laserradar/IR/Millimetervågsradar i målsökare. En förstudie av olika kombinationer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Mikael, Lauberts Andris, Letalick Dietmar, Nilsson Stefan, Nygårds Jonas
Ort: Linköping
Sidor: 27
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-07-11
Rapportnummer: (FOA-R--00-01552-314)
Nyckelord målsökare, laser, radar, IR, millimetervågor, seeker, millimetre-wave, E3003, 77, 36, 32
Sammanfattning I denna rapport beskrivs för- Och nackdelar med laserradar, passiv IR och 1 eller millimetervågsradar, i ett multimålsökarsystem mot markmål. Inom projektet IRmm har passiv IR och millimetervågsradar varit den huvudsakliga sensorkombinationen, men denna förstudie belyser möjligheten att använda laserra ar tillsammans med en annan sensor i målsökaren. En passiv IR-sensor har god vinkelupplösning, men ger ingen, eller dålig, avståndsinformation. Den har god yttäckning och är under gynnsamma väderförhållanden en bra sensor för främst detektion av möjliga mål. En laserradar är svårstörd och kan ge god upplösning av ett mål i 3D, vilket gör den till en lämplig sensor vid t.ex. målval. Laserradarn har dock dålig yttäckning och är ganska väderkänslig, vilket gör den svår att utnyttja i detektionsfasen, i synnerhet om avsökningsområdet är stort. Jämfört med laserradar och passiv IR är millimetervågsradarn mer robust mot atmosfärsstörningar orsakade av dimma, damm och rök. Vid regn är den passiva IR-sensorn något bättre. Millimetervågssensorn har dock en betydligt sämre vinkelupplösning, vilket gör den mindre användbar för målval och slutfas. Vilken sensorkombination som är mest lämplig, beror av hela vapensystemets utformning. Om man har en mycket god uppfattning om målets läge då missilen anländer till målområdet, är laserradar och passiv IR en bra kombination. Om en målinmätning över ett större område måste göras, är millimetervågsradar och passiv IR ett bra val.
Abstract This report discusses the advantages and disadvantages with laser radar, passive IR and / or millimetre-wave radar in a multi-sensor seeker application, intended for ground targets. In the project IRmm, the combination of passive IR and millimetre-wave radar has been the main sensor configuration. This preliminary study is intended to assess the possible benefits of using laser radar in co-operation with another sensor in the seeker. A passive IR sensor has a good angular resolution, but gives poor range information. It has a good surface coverage and is, under favourable weather conditions, a suitable sensor for detection of possible targets. Laser radar is robust against jamming and gives excellent 3D information of a target, which makes the laser radar well suited for target selection. It has, on the other hand, a bad surface coverage and it is rather weather sensitive, which makes it less suited for target detection. This is especially true if the area of interest is large. Compared to laser radar and passive IR, millimetre-wave radar is more robust against atmospheric interference caused by fog, dust and smoke. In rainy conditions the passive IR sensor is somewhat better. On the other hand, millimetre-wave radar has a much lower angular resolution, which makes it less useful for target selection and terminal guidance. The appropriate sensor combination depends entirely on the design of the complete weapon system. If accurate information of the location of the target is available at the missile time of arrival, laser radar and passive IR is a good choice of sensors. If a search over a larger area is needed, then a passive IR and a millimetre-wave radar is a better choice.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182