Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

An implemented 2-D local feature extraction framework.

An implemented 2-D local feature extraction framework. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Olsson Håkan
Ort: Linköping
Sidor: 23
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-08-09
Rapportnummer: (FOA-R--00-01553-408)
Nyckelord 32, E7030, quadrature filters, orientation tensors, image enhancement, feature extraction, target recognition, kvadraturfilter, orienteringstensorer, bildförbättring, egenskapsextrahering, måligenkänning
Sammanfattning Denna rapport utgör dokumentation av MATLAB-program utecklade under det arbete som presenteras i "2-D automatisk bildanalys och bildförbättring för avståndssegmenterad avbildning", utgiven av FOA Lasersystem. I huvudsak är programmen en implementation av en generell datorseendealgoritm framtagen av Bildbehandlingsgruppen vid Linköpings Universitet. En systemöversikt presenteras. Användarinstruktioner ges för några huvudprogram. I ett separat kapitel finns en lista över alla implementerade funktioner med korta motiveringar.
Abstract This report serves as documentation of developed MATLAB programs, produced during the work presented in "2-D automatic image analysis and image enhancement for gated viewing imagery", published by FOA Laser Systems. Mainly, the programs are an implementation of a general computer vision scheme developed by the Computer Vision Laboratory at Linkoping University. A system overview is presented. Specific instructions on the use of a few main programs are given in a user´s guide. A complete list of implemented programs is given in a chapter of its own, together with short purpose introductions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182