Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dose measurements with a HPGe detector - a technical manual.

Dose measurements with a HPGe detector - a technical manual. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lidström Kenneth, Nordenfors Charlotte, Ågren Göran
Ort: Umeå
Sidor: 20
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-08-14
Rapportnummer: (FOA-R--00-01558-861)
Nyckelord Dose, EGS4, gamma-ray spectrometry, Monte Carlo, unfolding
Sammanfattning Denna rapport är en teknisk handledning för att kunna bestämma dosraten utifrån ett gammaspektrum med hjälp av datorbaserade simuleringar. Metoden som används är baserad på Monte Carlo-koden EGS4. Eftersom de detektorspecifika egenskaperna är avgörande för en dosratsbestämning har arbetet utförts på två mobila HPGe-detektorer stationerade vid FOA NBV-skydd i Umeå. Denna rapport beskriver användanden av metoden i tre steg: del 1 viar hur en detektor beskrivs i geometri och material. Del 2 beskriver Monte Carlo-simulering av en detektor som beskrivits i geometri och material. Del 3 beskriver slutligen hur dosratsbewstämning från ett gammaspektrum utförs.
Abstract This paper is a technical manual for estimations of dose based on a gamma spectrum. The method used is based on the Monte Carlo Code EGS4. Since dose estimations from spectra are specific for each detector, this work is performed on two mobile HPGe detectors at FOA NBC Defence in Umeå. This technical manual describes the method used in three steps: part 1 explains how to construct a model of the detector geometry and the specific material for a new detector. Part 2 describes the underlying work of Monte Carlo simulations of a detector given geometry and material. Part 3 describes dose estimations from a gamma spectrum.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182