Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Spel vid Försvarets Krigsspelcentrum. Ett civilt perspektiv.

Spel vid Försvarets Krigsspelcentrum. Ett civilt perspektiv. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wulff Petter
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-08-02
Rapportnummer: (FOA-R--00-01559-201)
Nyckelord Datorstödda övningar, krishantering, CAX, crisis management, 16
Sammanfattning Försvarets Krigsspelcentrum har sedan tillkomsten 1994 framför allt inriktats mot att öva chefer och staber i ledning av militära förband på hög nivå (milo-nivå). Såväl det allmänna militära beroendet av civil infrastruktur m.m. som den förskjutning av hotbilden från krig mot krissituationen i fred, som skett under 90-talet, har skapat behov av att kunna inkludera civila funktioner i spelen. I föreliggande rapport diskuteras några genomförda krisspel från civilt perspektiv. Ett försök görs att tydliggöra Försvarsmaktens något olika roller i olika typer av krisspel.
Abstract Since its inception in 1994, the Defence Wargaming Centre has primarily been training commanders in handling military units at the operational level. The general military dependence on a civilian infrastructure etc. as well as the shift from war to crisis management, that has taken place in the 1990s, has made it necessary to include civilian functions in the games. In this report some crisis games conducted at the Centre are discussed from a civilian perspective. An attempt is made to clarify the somewhat different roles of the armed forces in different kinds of crisis games.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182