Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Funktionernas förmågebedömning för Årsbok civilt försvar.

Funktionernas förmågebedömning för Årsbok civilt försvar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bjurström Erik, Collin Charlotte, Lundmark Martin
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-10-11
Rapportnummer: (FOA-R--00-01561-240)
Nyckelord årsbok, det civila försvaret, beredskapsförmåga, förmågebedömning, bedömningsprocess, civil defence, emergency capability, yearbook, assessment process, contructed emergency capability, 13
Sammanfattning Vår uppgift har varit att bidra till utvecklingen av Årsboken för civilt försvar. I studien dokumenterar och föreslår vi en struktur på underlaget till bedömningen av det civila försvarets beredskapsförmåga, därutöver diskuterar vi förmågebedömningens möjligheter och begränsningar. Vi föreslår även hur struktureringen av underlaget kan stödja utvecklingen av beredskapsförmågan. Den nuvarande otydligheten i Årsboken gör att informationen lätt kan misstas för sanningen själv om hur befolkningen skulle klara ett krig. Vi efterfrågar tydlighet både genom klara referenser till de fiktiva situationer (scenarier) som bedömningen av beredskapsförmågan vilar på och genom en genomskinlighet i underlaget. Årsboken bör bli ett uppföljningsdokument med modesta anspråk, då beredskapshandläggarnas tid inte räcker till att pröva utfallet mot den stora mängd scenarier som skulle behöva bearbetas för att nå en rimlig approximation av verkliga, framtida och oförutsägbara händelser och deras konsekvenser. Kunskapen om hur samhället med sin komplexitet och dynamik skulle fungera i en konflikt är alltför fragmentarisk för att vi ska kunna förlita oss på förutsägelser. Vi föreslår att den förmåga som redovisas i Arsboken benämns konstruerad beredskapsförmåga, då den refererar till subjektivt valda - förutsättningar, snarare än till framtida händelser. Vårt förslag på strukturering av underlaget för förmågebedömningen består av olika resurskategorier; materiella resurskategorier och immateriella resurskategorier. Vi förespråkar att strukturen används som ett stöd i tankearbete och dialog, ej som en form för återrapportering av data.
Abstract This work intends to contribute to the development of the Yearbook for civil defence, both regarding the assessment process and the presentation of the civil emergency capability of civil defence. In the study we also suggest a structure for the resource base underlying which the capability. In addition, we discuss the possibilities and limitations of assessing this capability. In particular we try to clarify the limitations. We also propose ways the process for capability assessment could be made useful also for development of civil emergency capability itself. The present lack of clarity in the Yearbook opens for the mistake to interpret information about capabilities as the truth about how the population would survive a war. To avoid this mistake we advise a greater distinctness of the assessment process both by basing it on three fixed scenarios and by striving for more transparency in basic data. We also advise greater clarity regarding purpose of the Yearbook, concentrating on its follow-up function. The time available to sectoral emergency managers is limited, and therefore it is not feasible to have them verify their assessment of the capability against the large amount of scenarios that would be necessary to process in order to obtain a reasonable approximation of actual, future and unpredictable events and their consequences. We suggest the capability presented in the Yearbook to be termed constructed emergency capabilit , as it refers only to the requirements put by the three fixed scenarios, rather than future emergencies in general. The three scenarios should be used by all the responsible authorities presented in the Yearbook. Our proposal for structuring the resource base underlying emergency capability consists of different resource categories, material resource categories and immaterial resource categories. We recommend the structure to be used as support for the dialogue.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182