Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Epidemiologisk analys av allvarligare infektionssjukdomar i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland.

Epidemiologisk analys av allvarligare infektionssjukdomar i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Engberg Birgitta, Sjöstedt Anders, Tüll Peet
Ort: Umeå
Sidor: 79
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-11-27
Rapportnummer: (FOA-R--00-01570-862)
Nyckelord Epidemiologi, infektionssjukdomar, difteri, tuberkilos, polio, hepatit A, hepatit B, antrax, STD, syfilis, gonorré, HIV, AIDS, antibiotikaresistens, vaccin, hälsovård
Sammanfattning Förekomsten av infektionssjukdomar har ökat kraftigt i forna Sovjetunionen under 1990-talet. Denna rapport utvärderar situationen för några allvarligare infektionsjukdomar; difteri, tuberkulos, polio, hepatit A och B, antrax, syfilis, gonorré, HIV/AIDS, salmonelloser, samt shigelloser. Även resistensutvecklingen, vaccinationsläget och hälsovården har studerats. Situationen är allvarlig för många infektionssjukdomar. En difteriepidemi spreds i forna Sovjetunionen under 1990-talet men rapporteras vara på tillbakagång idag. Tuberkulos är ett stort problem. Incidensen är hög och problemen är stora i fängelser och bland hemlösa. Man har även svårigheter med att nå grupper i samhället med tillfredsställande behandling. Resistensutvecklingen mot antibiotika bland tuberkulosstammarna är ogynnsam och kompliceras av att många inte fullföljer sin behandling. Resistensutvecklingen för andra infektiösa agens beaktas inte i någon högre grad i något av länderna, och spridning av resistenta bakteriestammar, liksom otillräcklig kartläggning av resistens är ett stort problem. Det kan i framtiden komma att försvåra effektiv behandling av en del infektionssjukdomar. Sexuellt överförbara sjukdomar har ökat kraftigt under 1990-talet, och då dessa är riskfaktorer för smittspridning av HIV/AIDS, kan detta innebära stor risk för en explosion av HIV/AIDS inom de närmaste åren. Antalet HIV/AIDS-fall är idag relativt begränat till vissa grupperi samhället. Inom infektionsvården och den förebyggande hälsovården finns många svårigheter att övervinna. Många osäkra faktorer, inte enbart epidemiologiska, utan även sociala, ekonomiska, och organisatoriska, liksom demografiska faktorer kommer att påverka utvecklingen i länderna i studien. Situationen är sårbar och kräver fortsatta stora insatser för att begränsa ytterligare spridning av infektionssjukdomar.
Abstract During the 1990´s infectious disease morbidity has increased in the former Soviet Union. The situation for diphtheria, tuberculosis, poliomyelitis, hepatitis A and B, anthrax, syphilis, gonorrhoea, HIV/AIDS, salmonellosis and shigellosis is evaluated, as well as antibiotic resistance, vaccination status and public health. For sevewral infectious diseases the situation is serious. Recently a diphtheria epidemic spread through the former Soviet Union, but is now under control. In the countries of this study, tuberculosis is a major problem and the situation is alarming in prisons and among homeless and to reach all social groups with sufficient treatment is a problem. The development of resistance among tuberculosis strains is unfavorable and is complicated by low compliance. The antibiotic resistance for other infectious diseases in not satisfactory controlled, jeopardizing optimal treatment of many infectious diseases. During the 1990´s sexually transmitted diseases have increased, which is of concern as they have proved to be risk factors for transmission of HIV/AIDS. The number of cases of HIV/AIDS is still limited to subgroups in the societies. The limited economical resources in public health and health care will probably continue to be a problem for the countries in this study in the nearest future why continuing great effort is needed to control the transmission of infectious diseases.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182