Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Nuclear Explosions 1945-1998.

Nuclear Explosions 1945-1998. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergkvist Nils-Olov, Ferm Ragnhild
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-09-05
Rapportnummer: (FOA-R--00-01572-180)
Nyckelord explosion, nukleär, atom, bomb, atmosfärisk, underjordisk, laddning, vapen, fördrag, radioaktivitet, nuclear, atomic, atmospheric, underground, device, weapon, treaty, seismic, 65
Sammanfattning Sammanfattning Huvudsyftet med denna rapport är att i komprimerad form redovisa en fullständig lista över kärnladdnings-explosioner som genomförts av USA, Sovjetunionen, Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien och Pakistan under tiden 1945-98. Listan baseras på ett flertal källor, inklusive officiell information från USA, Ryssland och Frankrike. Eftersom källorna var för sig inte ger en komplett bild, är den information som redovisas för varje explosion (datum, källtid, lokalisering, laddningsstyrka, typ etc.) ofta hämtad från flera källor. Rapporten innehåller också en kortfattad historik över ländernas provverksamhet och en summering av provstoppsavtalet samt en sammanställning av antalet kämexplosioner utförda av de sju staterna. Informationen i listan bör användas med viss försiktighet eftersom uppgifterna har hämtats in från många olika källor och viss informa-tion kan vara felaktig. Vissa korrekturfel i listan är oundvikliga. Rapporten är resultatet av ett samarbete mellan Försvarets forskningsanstalt (FOA) och Stockholms internationella fredsförskningsinstitut (SIPRI). Listan finns tillgänglig i elektronisk form på FOA.
Abstract The main part of this report is a list of nuclear explosions conducted by the United States, the Soviet Union, the United Kingdom, France, China, India and Pakistan in 1945-98. The list includes all known nuclear test explosions and is compiled from a variety of sources including officially published informa-tion from the USA, Russia and France. The details given for each explosion (date, origin time, location, yield, type, etc.) are often compiled from more than one source because the individual sources do not give complete information. The report includes a short background to nuclear testing and provides brief infor-mation on the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) and the verification regime now being established to verify compliance with the treaty. It also summarizes nuclear testing country by country. The list should be used with some caution because its compilation from a variety of sources means that some of the data could be incorrect. This report is the result of cooperation between the Defence Research Establishment (FOA) and the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). An electronic version of the list may be obtained from FOA on request.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182