Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Positioning in a wideband synthetic aperture sonar field experiment.

Positioning in a wideband synthetic aperture sonar field experiment. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jönsson Mattias
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-09-26
Rapportnummer: (FOA-R--00-01575-409)
Nyckelord Sonar, syntetisk apertur, bildbehandling, replikakorrelering, positionering, sonar, synthetic aperture, wideband, positioning, matched filter, image processing
Sammanfattning I denna rapport behandlas signalbehandlingen i en bredbandig syntetisk apertursonar, baserad på en linjeantenn. Syntetisk apertur innebär att en mindre antenn används för att simulera en större antenn genom att kombinera mottagna signaler från olika positioner. Om den syntesiska aperturmetoden är korrekt beror upplösningen i bilden på positioneringsnoggrannheten hos sonaren. I tidigare experiment har avbildningsmetoden visats fungera när sonaren var monterad på en fast räls. I denna rapport behandlas data upptagna med sonaren monterad på en undervattensfarkost. Farkostens position bestämdes med hjälp av två bottenfasta ljudsändare, medan djupet registrerades av en sensor ombord. De registrerade akustiska signalerna filtrerades med ett anpassat filter i avsikt att korrigera för avvikelser mellan de olika kanalerna i sonaren. Bäringar bestämdes genom iterativ MUSIC. Avstånd uppmättes genom att mäta gångtidsskillnader, samt genom replikakorrelering. Farkostens position kunde sedan bestämmas med triangulering. Avslutningsvis visas bilder från syntetisk aperturprocessering samt beskrivning av utvecklade program.
Abstract This thesis describes the processing from a wideband synthetic aperture sonar experiment using a uniform linear array sonar. In synthetic aperture processing a small antenna is used to simulate a large antenna. Signals from several positions are combined to synthesize a signal received with a large antenna. If the synthetic aperture method is correct the image resolution depends on the positioning accuracy of the sonar. The image method has been proven to work in previous experiments when the sonar was moved on a fixed rail. In the present experiments a remotely operated vehicle carried the sonar. The vehicle position was determined from two stationary beacons on the sea floor, while instruments on the vehicle measured vehicle depth. The digitalized acoustic signals were matched-filtered by a calibrating kernel in an attempt to equalize response for all the sonar receiver channels. The direction of arrival was estimated by iterative MUSIC. Range was estimated by measuring the time-delay to the peak, or correlating the received and match-filtered signals with a matched-filtered replica of the transmitted pulse. The vehicle´s position could then be determined by triangulation. SAS images from the experiments are shown and software improvements described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182