Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

IR-properties of some binders for the coatings industry.

IR-properties of some binders for the coatings industry. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lee Hung-Shiun, Staaf Örjan, Ghaemi Hossein
Ort: Linköping
Sidor: 41
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-09-19
Rapportnummer: (FOA-R--00-01576-615)
Nyckelord E3033, 31, 63, målningsfärger, kamouflagefärger, bindemedel, polymera beläggningar, emissionsfaktor, absorptionskoefficient, paints, camouflage paints, binders, polymer coatings, emittance, absorption coefficient
Sammanfattning Syftet med denna studie var att undersöka de termiska IR-egenskaperna hos olika polymera bindemedel med hjälp av FT-IR spektroskopi. Från spektrala data beräknades emissionsfaktorn hos polymererna för de två TIR-fönstren 3-5 och 8-12 mikrometer. Genom att mäta tjockleken hos de polymera filmerna och relatera den till emissionsfaktorerna kunde genom kurvanpassning en absorptionskoefficient alfa beräknas för varje undersökt polymer och spektralband, 3-5 mikrometer och 8-12 mikrometer. Dessa absorptionskoefficienter utgör sedan värdetal för att rangordna bindemedlen såsom användbara eller inte i en lågemissiv kamouflagefärg. I de undersökta polymererna ingick polyuretaner, vinyler, silikoner, epoxihartser, en klorerad polyolefin och polyeten. Absorptionskoefficienterna alfa låg i området 0.0020 till 0.011 mikrometer-1 i 3-5 mikrometer-bandet och i området 0.021 till 0.17 mikrometer-1 i 8-12 mikrometer-bandet. Absorptionskoefficienterna är med andra ord tio gånger större i 8-12 mikrometer-området än i 3-5 mikrometer-området. Dessutom ger studien vid handen att en gränslinje kan dras vid alfa=0.015 mikrometer-1 som skiljer 3-5 mikrometer-bandet med lågabsorptionsegenskaper från 8-12 mikrometer-bandet med högabsorptionsegenskaper. Av alla undersökta polymerer bedöms samtliga vara tänkbara som bindemedel i lågemissiv färg i 3-5 mikrometer-området. 18-12 mikrometer-området däremot synes endast polyeten kunna uppvisa en absorptionskoefficient låg nog för att kunna härbärgera ljusspridande pigment utan alltför hög absorption.
Abstract The purpose of this study was to examine the thermal IR-properties of different polymeric binders employing FT-IR spectroscopy. From spectrometric data the band emittance in the two TIR-windows 3-5 and 8-12 micrometer was calculated. The band emittance is related to film thickness and by a curve fit procedure the band absorption coefficient a for each examined polymer was calculated, one in the 3-5 micrometer band and the other in the 8-12 micrometer band. These band absorption coefficients are the figure of merit when ranking the different polymers for use as binders in a thermal IR camouflage coating. Investigated polymers were polyurethanes, vinyl polymers, silicone polymers, epoxy resins, a chlorinated polyolefine polymer and polyethylene. The alpha values ranged from 0.0020 to 0.011 micrometer-1 in the 3-5 micrometer and from 0.021 to 0.17 micrometer-1 in the 8-12 micrometer spectral windows, i.e. the absorption coefficient alpha is about a factor ten higher for the 8-12 micrometer band compared to the 3-5 micrometer band. It also appears that a borderline can be drawn at alfa = 0.015 micrometer-1 separating the 3-5 micrometer band with low aborption properties from the 8-12 micrometer band with high absorption properties. Of the polymers investigated all can be considered as binders for a low emissive camouflage paint in 3-5 micrometer band. In the 8-12 micrometer spectral region, however, only polyethylene seems to have absorptions low enough to acommondate a light scattering pigment.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182