Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys av målrörelsers koppling till radaravbildningar.

Analys av målrörelsers koppling till radaravbildningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Åkermark Hans
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-09-01
Rapportnummer: (FOA-R--00-01579-408)
Nyckelord radar, radaravbildningar, måligenkänning, målrörelser, radar imaging, target recognition, target motion, E3008, 35
Sammanfattning Måligenkänning är en av de viktigaste utmaningarna för framtidens militära sensorsystem. Radarns särställning, som grundas på lång räckvidd och väderoberoende, gör att forskning inom radarbaserad måligenkänning är särskilt viktig. I detta sammanhang har radaravbildningar, där vi här inskränker oss till flygplanstillämpningen, vuxit fram som huvudspåret på vägen till operativa system. Ännu har dessa tekniker inte nått ända fram, mycket på grund av flygplans stor- och småskaliga rörelser. I den här rapporten görs en analys av taktiska och tekniska flygplansrörelser, med koppling till radaravbildningar och måligenkänning. De tekniska rörelserna studeras med hjälp av data från Saab Aerospace AB. En viktig slutsats är att vi ofta inte kommer att kunna generera tvådimensionella avbildningar annat än med begränsad upplösning. Det gör det viktigt att studera andra typer av vågformer som är mindre beroende av målets rörelser, och också studera glittringsproblematik för avståndsavbildningen.
Abstract Target recognition is one of the most important challenges for tomorrow´s military sensor systems. The long range and all-weather capabilities of radar systems stress the importance of radar based research for this application. Radar imaging methods, in our case of aircraft targets, have developed as one of the main tools towards operative systems. So far, these methods have not reached the required imaging performance, mainly due to the coupling between resolution and target motion. In this report, an analysis of the large scale tactical motion and the small scale technical motion is performed, with consideration to radar imaging and target recognition. The technical target motion is studied with motion data from Saab Aerospace AB. An important conclusion is that, often, we will not be able to generate two-dimensional radar images, except with limited resolution. This shows the importance of studying other waveforms that are less dependent of target motion, and also to study target glint for one-dimensional imaging.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182