Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Travel report: Study visit to Japan.

Travel report: Study visit to Japan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Savage Steven J, Olsson Lars-Gunnar, Lood Lennart
Ort: Stockholm
Sidor: 0
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-09-01
Rapportnummer: (FOA-R--00-01580-318)
Nyckelord Studieresa, Japan Steel Works Ltd, Kobe Steel Ltd, Okayama University, Japan Defence Agency, Japan
Sammanfattning En studieresa har gjorts till Japan, där besök har gjorts på; Japan Steel Works Ltd, Okayama University två fakulteter), samt Kobe Steel Ltd . Under besöken har vi fått möjligheter att träffa forskningscheferna för varje företag samt forskningspersonal vid Okayama University för att se och diskutera metoder för ballistisk provning samt materialkarakterisering. Den primära anledningen till dessa besök var att etablera kontakter, med utsikter att erhålla små kvantiteter av pansarstål och metallmatriskompositer (MMC), för provning i Sverige. Speciellt tillstånd krävs dock för export av dessa material beroende på stränga Japanska exportregler för försvarsmateriel. Vid besöken erhöll vi omfattande information på aktiviteter vid företagen och universitetet, vilket kommer att vara användbart vid framtida kontakter. Ett planerat besök vid Japan Defence Agency kunde inte genomföras på grund av förseningar i clearencehanteringen (utom våran kontroll).
Abstract A study visit to Japan, including visits to Japan Steel Works Ltd, Okayama University (two faculties) and Kobe Steel Ltd. has been made. During the visits we were able to meet senior R & D managers at each of the companies, and research staff at Okayama University, to see and discuss methods for ballistic and high strain rate materials testing. The primary purpose of these visits was to establish contacts, with a view to obtaining small quantities of armour steel and metal matrix composites for testing in Sweden. Special permission to export such materials is required, due to the strict Japanese regulations governing export of defence materiel. We obtained considerable information on the activities at the companies/university we visited, which will be useful in future contacts. A planned visit to Japan Defence Agency could not be made due to delays in the clearance application (outside our control).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182