Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Programkomponent till lokal brytningsindexmodell för fartyg : gränssnittsbeskrivning av lbm32.dll, version 2.1.

Programkomponent till lokal brytningsindexmodell för fartyg : gränssnittsbeskrivning av lbm32.dll, version 2.1. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wetter Erik, Westman Sune
Ort: Umeå
Sidor: 23
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-08-17
Rapportnummer: (FOA-R--00-01581-616)
Nyckelord LBM, brytningsindex, radarutbredmomg
Sammanfattning Lokal brytningsmodell för fartyg (LBM) är ett datorprogram för MS-DOS och Windows 3.x som utvecklades mellan 1986 och 1988. Det är ett datorprogram för uppskattning av radarräckvicc. Nu har programmet skrivits om som ett fristående program för Windows 95/98/NT. Dessutom utvecklas parallellt ett ledningssystem där modellen skall ingå. För att den fysikaliska modellen nu på ett enkelt sätt skall kunna användas i flera olika program så implementerades den som en programkomponent i form av en dll (dunamic link library) för Windows. Rapporten beskriver hur indatat ser ut och hur man anropar funktioner för utdata.
Abstract The local refractive index model on board ships (LBM) is a utility program for MS-DOS and Windows 3.x developed between 1986 and 1988 and of use in radar propagation. This program has been rewritten and is now a free-standing program for Windows 95/98/NT. A control system is parallelly developed in which this model will be included. To facilitate the use of the physical model in different program it is implemented as a program component in form of a dll (dynamic link library) for Windows. This report describes the input and how to call the output functions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182