Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie Naturgas.

Förstudie Naturgas. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lamnevik Stefan, Carlsson Tomas, Dyhr Kurt
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-10-20
Rapportnummer: (FOA-R--00-01582-310)
Nyckelord Naturgas, bränsle, metan, förbränning, natural gas, fuel, methane, combustion
Sammanfattning FOA har på Energimyndighetens uppdrag gjort denna förstudie av naturgas som energigivare. Naturgas skulle kunna ses som ett första steg mot att övergå till användning av vätgas som energigivare. Naturgas, som i huvudsak består av metan, är det mest vätehaltiga av alla kolhaltiga bränslen. Gasen har högt förbränningsvärme, 55 MJ/kg, och ger en låg emission av koldioxid, 2,8 kg koldioxid per kg naturgas eller 0,051 kg per MJ producerad energi. Koldioxidmängden per producerad energienhet är för kol dubbelt så hög, för ved 75% högre och för olja 27% högre. Det svenska naturgasnätet går från Malmö via Halmstad - Falkenberg - Göteborg till Hyltebruk. Gasen importeras sedan 1985 från Tyra-fältet i Danmark och distribueras av Sydgas AB. På sikt skulle man kunna ansluta till det ryska och det norska nätet och även importera och lagra naturgas som LNG (gas förtätad till vätska) med fartyg för att få lågt pris och ha en buffertkapacitet vinter/sommar. Naturgas är icke giftig, men kan ge kvävning p g a brist på syre vid höga koncentrationer. Vid förbränning med underskott på luft kan giftig koloxid bildas i likhet med alla andra kolhaltiga bränslen. Naturgas i blandning med luft kan vid antändning ge explosion i likhet med andra gasformiga bränslen. Naturgas är lättare än luft och har därmed lättare att fördelas och spridas i luft än tyngre gaser som t ex gasol. Naturgas är till skillnad mot övriga gasformiga bränslen svår att få till detonation och är därmed totalt sett säkrare att hantera.
Abstract FOA has carried out a preliminary study on natural gas for the Swedish National Energy Administration. To use natural gas as an energy source could be one step towards use of carbon-free fuels such as hydrogen. Natural gas, consisting mainly of methane, is the hydrocarbon with the highest hydrogen content. It has a high heat of combustion, 55 MJ/kg, and a low emission of carbon dioxide, 2.8 kg/kg fuel or 0.051 kg/MJ. The carbon dioxide emission per energy unit is twice as high for coal, 75% higher for wooden fuels and 27% higher for fuel oils. The Swedish natural gas network starts at Malmoe and ends at Hyltebruk. The natural gas used is imported from Denmark by Sydgas AB. It would be possible in the future to get connections to the Russian and the Norwegian networks and also to import LNG by ship and store it to buffer the different consumption demands during summer and winter. Natural gas is non-toxic but can be suffocating due to too low oxygen content at high concentrations. Combustion with an inadequate air supply will form toxic carbon monoxide like other carbonaceous fuels. Natural gas/air mixtures may explode like other gaseous fuels. The gas is ligther than air and is therefore dispersed better than heavier gases like LPG. Natural gas is difficult to detonate unlike other gases.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182