Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Lägesrapport FoRMA - 2000-09-04.

Lägesrapport FoRMA - 2000-09-04. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alvå Peter (ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 85
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-09-12
Rapportnummer: (FOA-R--00-01585-201)
Nyckelord Dominant Battlespace, Decision Superiority, Precision Engagement, C4ISR, Vapen, Weapon, 16
Sammanfattning FOA genomför med hjälp av främst FMV under år 2000 två övergripande studier inom RMA-området på uppdrag av HKV. Den första studien, LUST, är en fortsättning på förra årets studie. Den genomförs på FOA i form av två delprojekt - DBA (Situationsuppfattning) och DS (Decision Superiority). Den andra studien, PE (Effektiv insats) är en visionsstudie, medan LUST (DBA) är inne i ett konkretiseringsskede, där utformningen av strukturen och system skall förfinas. LUST (DS) befinner sig i en kunskapsuppbyggande arbetsfas. De olika studierna samordnas på FOA under en ledningsgrupp kallad FoRMA. Arbetet är upplagt på liknande sätt som i föregående års LUST-projekt med spel och analys av spel samt arbete i kompetensgrupper. Därutöver finns en visionsgrupp som driver en top-down-analys genom att ta fram viktiga grunder såsom säkerhetspolitisk miljö, konflikttyper, teknisk utveckling, behov av militära förmågor etc. i det långa perspektivet (omkring 2020). Dessa grunder används sedan för idégenerering om visioner, koncept och system.
Abstract This report summarises the current progress of the work conducted jointly by FOA (Swedish Defence Research Establishment) and FMV (Defence Materiel Administration) in the fields of Dominant Battlespace Awareness (DBA), Decision Superiority (DS) and Precision Engagement (PE). The main focus of the report is on the development of conceptual visions for the Swedish Armed Forces in a 2020 time frame. The report describes trends in technology and national security policy. These trends are analysed to develop a set of key capabilities for future defence forces. These key capabilities are furthermore developed into a multitude of concepts.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182