Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

DBT release 2.14. A MATLAB toolbox for radar array processing. Extension guide.

DBT release 2.14. A MATLAB toolbox for radar array processing. Extension guide. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Björklund Svante
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-09-19
Rapportnummer: (FOA-R--00-01592-408)
Nyckelord E3008, 35, radar, array antenna, multidimensional, beamforming, estimation, high resolution, direction finding, DOA, array signal processing, MATLAB, toolbox, signal processing
Sammanfattning Detta dokument är en handledning för att modifiera och utöka för datorprogramvaran DBT. DBT är en flexibel och utökningsbar verktygslåda (toolbox) i MATLAB för radarsignalbehandling. Verktygslådan är speciellt lämpad för behandling i den spatiala (rumsliga) dimension av signaler från digitala gruppantenner. Både simulerade och mätta data kan användas. Både konventionell signalbehandling, t.ex. konventionell lobformning, och modellbaserad signalbehandling är möjlig. DBT borde också passa för tillämpningar inom signalspaning och radiokommunikation.
Abstract This document is a guide for modifying and extending DBT, which is a a flexible and extendible MATLAB Toolbox for radar signal processing. The Toolbox is especially suited for processing in the spatial dimension using signals from an antenna array. Both simulated and measured signals can be used. Both conventional processing, e.g. conventional beamforming, and model based processing are possible. DBT should also be suitable for signal intelligence and radio communication applications.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182