Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Multilagerpigment för lågemissiv maskeringsfärg.

Multilagerpigment för lågemissiv maskeringsfärg. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Staaf Örjan
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-11-29
Rapportnummer: (FOA-R--00-01598-615)
Nyckelord Maskeringsfärg, lågemissiv, termiska IR-området, pigment, camouflage paint, low emissive, thermal infrared, pigment
Sammanfattning I denna rapport beskrivs uppbyggnaden av ett pigment för maskeringsfärg som består av lager av material med växelvis högt och lågt brytningsindex i infraröda våglängdsområdet. För bestämning av de optiska egenskaperna hos pigmentet har beräkningar gjorts med ett kommersiellt dataprogram, FILM 2000, från Kidger Optics i England. Bästa kombinationerna bedöms vara ett 1-skikts germaniumlager med tjockleken 3/4 våglängd räknat på 3-5 µm området samt ett 3-skikts Ge/ZnS/Ge-lager av 1/4 eller ett 3-skikts Ge/ZnS/Ge-lager av 3/4/1/4/3/4-typ om hög reflektans önskas främst i 8-12 µm området. Övriga beräknade kombinationer ger goda prestanda i antingen 3-5 eller 8-12 µm området. Från beräkningarna kan följande slutsatser dras: - högt brytningsindex hos materialet i ett enkellager, liksom i ytterskikten hos ett multilager ökar reflektansen - stor skillnad i brytningsindex hos materialen i ett multilager ökar också reflektansen - ökad optisk tjocklek hos skikten minskar bandbredden - fler skikt i ett multilager ökar reflektansen men minskar bandbredden - infallsvinklar upp till45º har liten inverkan på reflektansen
Abstract This report describes the composition of pigment flakes for camouflage paint. A pigment flake consists of material layers with alternately high and low index of refraction in IR. In order to determine the optical properties of the pigment calculations are done with a commercial data program, FILM 2000, from Kidger Optics in England. The best combination of layers to obtain high reflectance (low emittance) in the 3-5 µm window seems to be a single layer germanium slab of thickness 3/4of a wavelength, and a 3-layer Ge/ZnS/Ge-slab of a quarter wave type. A 3-layer Ge/ZnS/Ge-slab of 3/4/1/4/3/4 -wave type seems to give a high reflectance in the 8-12 µm window. The remaining calculations of material combinations render good performance either in the 3-5 µm or the 8-12 µm wavelength band. From the calculations following can be concluded: - a high index of refraction of a single layer slab and in the outer layers of a multi layer slab gives a high reflectance - a large difference in index of refraction in a multi layer slab also gives a high reflectance - an increased optical thickness in multi layer slab reduces the band width - an increased number of layer in a slab increases the reflectance but decreases the band width - angels of insidence up to 45º have only a little effect on the reflectance

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182