Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Informationssystem för måligenkänning -- analys av behov och problemställningar.

Informationssystem för måligenkänning -- analys av behov och problemställningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jungert Erland, Letalick Dietmar
Ort: Linköping
Sidor: 28
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-10-05
Rapportnummer: (FOA-R--00-01607-408)
Nyckelord måligenkänning, ledningssystem, informationssystem, frågespråk, target recognition, control and command, information system, query language, E7030, 77, 32
Sammanfattning Denna rapport syftar till att analysera behov och problemställningar för FOA-projektet informationssystem för måligenkänning. Projektets huvudmål är att visa hur information från sensorer knutna till olika plattformar skall utnyttjas av ett informationssystem för integration med ett militärt ledningssystem. Rapporten diskuterar de olika typer av tillämpningar som kan bli aktuella samt de koncept som användarna kan behöva utnyttja för att enkelt kunna interagera med systemet samt också de redskap för visualisering som kan komma att bli nödvändiga vid användning av detsamma. Rapporten avslutas med en diskussion om de aktuella slutsatserna och rekommendationerna, avseende projektets framtida inriktning, vilka framkommit i arbetet.
Abstract The purpose of this report is to analyse the needs and problems of the FOA project ´An information system for target recognition´. The main target of the project is to show how information from sensors attached to various platforms can be used by an information system that should be integrated to a command and control system. The report also discusses various possible applications that may be considered as well as the possible user concepts, which can be used for interaction with the system in order to allow the users to easily interact with the system. The various possible techniques for visualization that may be used are also discussed. Finally, the conclusions and recommendations of the work are discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182