Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Batch Manager 1.0 A program for generating multiple simulations with ACSL.

Batch Manager 1.0 A program for generating multiple simulations with ACSL. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Verona Mattias
Ort: Linköping
Sidor: 34
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-10-25
Rapportnummer: (FOA-R--00-01623-616-SE)
Nyckelord ACSL, simuleringar, mängdkörning, simulations, batch job, E7014, 74
Sammanfattning Detta dokument är en användarhandledning för mjukvaruprogrammet Batch Manager. Batch Managern är ett program för att göra mängdkörningar hos modeller skapade i ACSL Reg.varumärke (Advanced Continuous Simulation Language), eller för att generera en ACSL kommandofil. Programmet är designat för att göra detta enklare för användaren. All indata (konstanter) och utdata (variabler) kontrolleras via ett grafiskt användargränsnitt. Ett generellt problem vid mängdkörningar är att om en simulering misslyckas, på grund av ett fel i modellen, så kommer mängdkörningen att termineras varvid den måste startas om manuellt. Batch Managern är dock designad för att fortsätta fungera även om en körning kraschar. Alla konstanter i en ACSL-modell kan läsas och sättas från Batch Managern. Dom kan stegas eller slumpas inom gränser som sätts av användaren. Utöver detta kan ett godtyckligt antal variabler väljas varvid deras slutvärde sparas om simuleringarna startats från Batch Managern. Batch Managern är avsedd för att användas med Windows 95/98, Windows NT eller Windows 2000.
Abstract This document is a user´s manual for the software program Batch Manager. The Batch Manager is a program for making multiple simulations with an ACSL (REG) (Advanced Continuous Simulation Language) model or creating an ACSL command file. The program is designed to make this easier for the user. All inputs (constants) and outputs (variables) are controlled through a GUI. One general Problem, when producing multiple simulations, is that if one simulation fails, because of a flaw in the model, the batch job will terminate at that point and has to be restarted manually. The Batch Manager however, is designed to keep running even if one run fails. All constants in an ACSL model can be viewed and set from the Batch Manager. They can be stepped or randomly chosen within limits set by the user. Apart from this, any of the variables can be selected and will be saved with their final values when the simulations are terminated if the simulations are started from the Batch Manager. The Batch Manager is intended to be used with Windows 95/98, Windows NT or Windows 2000.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182