Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Styrning av samverkande robotar - Lägesrapport 2000-09-30.

Styrning av samverkande robotar - Lägesrapport 2000-09-30. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alvå Peter, Fokas Antonios
Ort: Stockholm
Sidor: 37
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-31
Rapportnummer: (FOA-R--00-01624-313)
Nyckelord Robotsystem, autonoma system, samverkande styrning, missile system, autonomous system, cooperative control, 61
Sammanfattning Rapporten beskriver arbetsläget i projektet Ledning och styrning av samverkande robotar som ingår i FoT-området Styrda vapen. En genomgång görs av innevarande års verksamhet beträffande Systemstudie för autonomt samverkande robotsystem, Styrlag för nära optimal målsökning och Utveckling av simuleringsmiljö för samverkande robotsystem. Rapporten innehåller också en sammanfattning av tidigare års verksamhet och idéer om fortsatt arbete.
Abstract This is a status report for the projectect "Guidance of Collaborating Missiles", focusing on Studies of collaborating missiles systems, Control law for near optimal target search and Development of a simulation model for collaborating missiles. Results from previous research and ideas of future work are also given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182