Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Optimering av robotprestanda: Olinjär systemteori.

Optimering av robotprestanda: Olinjär systemteori. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hamberg Johan, Robinson John, Sandblom Andreas
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-05-07
Rapportnummer: (FOA-R--00-01627-314)
Nyckelord Robotstyrning, olinjära system, Lagrangefunktioner, differentialspel, differentialgeometriska integrationsalgoritmer, missile guidance, nonlinear systems, Lagrangians, differential games, differential geometrical integral algorithms, 61
Sammanfattning Projektet Optimering av Robotprestanda har under året omfattat tre huvudverksamhetsområden: olinjär systemteori, pseudolinjära metoder inom systemteori samt modellering och simulering av robot vid extrema driftsförhållanden. Dessa huvudverksamhetsområden redovisas i var sin metodrapport. Detta är metodrapporten för Olinjär Systemteori. Området Olinjär Systemteori har i sin tur omfattat följande verksamheter: o Reglerade Lagrangefunktioner o Styrprinciper/Differentialspel o Styrprinciper/Stokastiska Differentialekvationer o Differentialgeometriska Integrationsalgoritmer Efter ett inledande orienterande avsnitt om olinjär systemteori, ger rapporten beskrivningar av de olika verksamhetsområdena.
Abstract During year 2000 the project Optimization of Missile performance has covered three main fields of activities: nonlinear system theory, psuedolinear methods in systems theory and modelling and simulation of a missile at extreme conditions. These three main fields of activities three separate reports. This is the report in the field of nonlinear system theory. Nonlinear system theory has covered the following: o Controlled Lagrangians o Guidance laws/Differential games o Guidance laws/Stochastic differential equations o Differential geometrical integral algorithms The report describes the activities in the fields mentioned above.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182