Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användarhandledning för duellsimulering mellan robot och fartyg, DSimRRo. Projekt Teknisk HotSystemAnalys. Sjörobothotet.

Användarhandledning för duellsimulering mellan robot och fartyg, DSimRRo. Projekt Teknisk HotSystemAnalys. Sjörobothotet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Johansson Peter, Strand Patrik, Hultman Sandra, Beillon Håkan, Malmström Dag N H
Ort: Linköping
Sidor: 54
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-10-25
Rapportnummer: (FOA-R--00-01631-616)
Nyckelord duellsimulering, motmedel, störskydd, sjörobot, telekrig, duel simulation, ECM, ECCM, anti-ship missile, electronic warfare, E7014, E7640, E7667, 74
Sammanfattning För att öka kunskapen om och förståelsen hos marinens personal för telekrigduellen, mellan en radarmålsökande robot och ett fartyg, har FOA tillsammans med Marintaktiska kommandot (MTK) utvecklat generiska simuleringsmodeller för ändamålet. Rapporten beskriver hur en duellsimuleringsmodell (Dsim GM-version 1.56), är uppbyggd med hjälp av simuleringsverktyget ACSL Graphic Modeller (version 4.2). Dessutom beskrivs hur olika duellscenarion (AFE-version 1.55) satts upp samt hur gjorda simuleringar kan visualiseras med programmet AFE (version 1.3.6). Tanken är att personer med begränsade förkunskaper om simuleringsmodellen och den aktuella datormiljön själva skall kunna använda aktuella datorer och köra duellsimuleringarna med hjälp av denna användarhandledning. Simuleringen sker i PC miljö under Windows NT 4.0. Handledningen, som beskriver generiska tänkbara telekrigduellscenarion, är inte hemlig i sig. Först när aktuella systemdata, för robot, fartyg och telekrigutrustning förs in, blir även den hemlig.
Abstract The Swedish Defence Research Establishment (FOA) has together with the Naval Command (MTK) developed a generic simulation model. The ambition is to increase the knowledge, in the Royal Swedish Navy, of electronic warfare (EW) in the duel between a radar anti-ship missile and a ship. This report describes the structure of the generic duel simulation model (Dsim GMversion 1.56), using the simulation tool ACSL/Graphic Modeller (version 4.2). Moreover it outlines how simulations (AFE-version 1.55), can be visualised with the AFE programme (version 1.3.6).. The objective is that persons, guided by the manual, should be able to handle the computers and run the simulation models without further assistance. This also accounts for those with limited background knowledge of simulation models and computer systems. The simulation is run by the use of a PC with Windows NT 4.0. The report describes some generic possible electronic warfare duel scenarios. The manual is unclassified. When correct system data for the missile, ship and EW equipment is included in the next version of report it becomes classified.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182