Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Informationsfusion. Förslag till "strategisk forskningskärna" år 2001-2005.

Informationsfusion. Förslag till Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Cantwell John, Schubert Johan, Svensson Per
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-02-01
Rapportnummer: (FOA-R--00-01632-505)
Nyckelord Informationsfusion, datafusion, situationsvärdering, hotvärdering, resursallokering, information fusion, data fusion, situation assessment, threat assessment, resource allocation
Sammanfattning Vi beskriver ett förslag till strategisk forskningssatsning inom området Informationsfusion, avsett att bedrivas under åren 2001-2005. Förslaget har ett starkt inslag av forskningssamverkan mellan Försvarets forskningsanstalt (FOA) och universitet och högskolor (UoH). Samråd i nätverksform med försvarsindustri och domänexpertis från Försvarsmakten och Försvarshögskolan planeras, bl a genom inrättande av en referensgrupp. Samverkan med UoH föreslås ta formen av ett doktorandprogram med handledning från såväl UoH som FOA.
Abstract We present a proposal for a strategic research activity in the area of Information fusion. This activity is intended to be carried out during 2001-2005. The proposal contains research cooperation between thr Defence Research Establishment (FOA) and university. We propose to create a network of observers from industry and of domain experts from the Armed Forces and the Defence Academy. Cooperation between FOA and university research will be organized as a Ph.D. study program involving supervisors from both university and FOA.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182