Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modelling of a target strength measurement system.

Modelling of a target strength measurement system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hegethorn Jan-Olof, Moren Per, Pihl Jörgen, Söderberg Per, Staaf Örjan, Sundin Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 12
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-11-07
Rapportnummer: (FOA-R--00-01635-409)
Nyckelord Sonar, reverberation, direktivitet, antenn, sonar, reverberation, directivity, array, 64
Sammanfattning Prestanda hos en sonar för målstyrkemätningar har undersökts med Mocassin-modellen samt en empirisk beräkningsmodell baserad på sonarekvationen. Mocassin-modellen ger emellertid en felaktig beskrivning av sonarsystemet beroende på alltför kort avstånd mellan detektor och mål i förhållande till aktuella vattendjup. Den empiriska modellen visar att systemet är reverberationsbegränsat för isotropa och omnidirektionella antenner medan de mera riktningskänsliga end fire antennerna ger ett detekterbart eko.
Abstract The performance of a sonar system for target strength measurements has been investigated by using the Mocassin model and a new empirical reverberation model. The Mocassin model, however, failed to correctly evaluate the system performance due to a too short detector-target distance compared to actual water depths. The empirical model, on the other hand, indicates that the system is reverberation limited for isotropic and omni directional antenna beam patterns. The result is that the target echo level is below the noise level, i.e. the system will not work as proposed. But by changing to an antenna with higher horizontal directivity and by using broadband signals the system might work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182