Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

ADN för undervattenstillämpning.

ADN för undervattenstillämpning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Edvinsson Hans, Hahma Arno, Östmark Henric
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-11-17
Rapportnummer: (FOA-R--00-01636-310)
Nyckelord ADN, undervattenssprängämne, ADN, underwater explosive, aluminized explosives
Sammanfattning En gjutmetod för ADN och ADN/aluminium har utvecklats. ADN visade sig vara relativt lätt att gjuta, när 1% av magnesiumoxid tillsattes som stabiliserare och gjutgroddar. Densiteter för ADN/MgO 99/1 var 92 till 97% av den teoretiska densiteten (TMD) och ADN/Al/MgO 64/34/1 var mellan 95 och 99% av TMD. Sedimentationen av Al i smältan förhindrades genom att använda en passande partikelstorlek av Al. Inga gelbildande ämnen var tillsatta.
Abstract A method for melt casting ADN and ADN/aluminium was developed. ADN proved relatively easy to cast, when 1% of magnesium oxide was added as a stabilizer and kernel builder. The density of ADN/MgO 99/1 was 92 to 97% of the theoretical mean density (TMD) and that of ADN/Al/MgO 64/35//1 was between 95 and 99% of TMD. Sedimentation of Al in the melt was prevented by selecting a suitable particle size of Al powder. No gelling agents were added.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182