Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Detection and target tracking in the infrared wavelength region.

Detection and target tracking in the infrared wavelength region. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Ulrika, Tonnvik Annelie
Ort: Linköping
Sidor: 100
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-11-16
Rapportnummer: (FOA-R--00-01639-616)
Nyckelord infraröda bilder, segmentering, klassificering, målföljning, infrared images, segmentation, classification, target tracking, E30321, 74
Sammanfattning Vid FOA (Försvarets Forskningsanstalt) pågår forskning om motmedel för stridsfordon. Den här rapporten beskriver en modell, som simulerar en slutfasstyrd granat. Modellen ska användas i utvecklingen och utvärderingen av motmedel för stridsvagnar och andra pansarfordon. Modellen består av tre delar: förbehandling, målval och målföljning. Modellen fungerar både med sekvenser inspelade i ett våglängdsband och med sekvenser inspelade i två våglängdsband. De bildsekvenser som användes i arbetet är inspelade från en helikopter med en IR-kamera. Bilderna förbehandlas för att efterlikna effekterna av granatens sensorer. Dessa förbehandlade bilder används sedan i segmenteringen, klassificeringen och målföljningen. Segmenteringen producerar en uppsättning målkandidater. Ur denna uppsättning extraheras relevanta egenskaper. Genom att jämföra dessa egenskaper med motsvarande normalvärden för en stridsvagn, kan målkandidaterna klassificeras. När klassificeraren har valt ett mål startar målföljaren och följer målet mot marken.
Abstract Within FOA (The Defence Research Establishment in Sweden) research upon countermeasures for tanks is in progress. This report describes a model, which simulates a terminally guided projectile, in order to be used in the development and evaluation of countermeasures for tanks and other armoured vehicles. The model consists of three parts preprocessing, target selection and target tracking. The model works both for sequences recorded within a single wavelengt band and for sequences recorded within dual wavelength bands. The image sequences used in this work were recorded from a helicopter with a thermal camera. They are preprocessed to imitate the effects of a projectile´s sensors. These preprocessed sequences are used in the segmentation, the classification and in the tracking. The segmentation produces a set of target candidates. From this set relevant features are extracted. By comparing these features with "normal values" for a tank, the objects are classified. When the classifier has chosen a target the tracker starts and tracks the target towards the ground.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182