Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

BfK - Beräkningsmodeller för Kemikalieexponering - Modell- och systembeskrivning.

BfK - Beräkningsmodeller för Kemikalieexponering - Modell- och systembeskrivning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wetter Erik, Thaning Lennart, Westman Sune, Winter Sune
Ort: Umeå
Sidor: 74
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-03
Rapportnummer: (FOA-R--00-01641-990)
Nyckelord BfK, gasutsläpp, gasspridning, källmodell, spridningsmodell, toxickologi, inläckning
Sammanfattning BfK -r ett program för simulering av källstyrka, koncentrationer och skadeutfall vid utsläpp av kemikalier. Systemplattform är MS Windows 95/98/NT4/2000. För att beräkna koncentrationen av en kemikalie efter ett visst läckage krävs flera fysikaliska modeller. Dessa modeller är sedan tidigare utvalda eller utvecklade på FOA men vissa justeringar har gjorts för att de skall passa bättre att implementeras i datorprogram. För att kunna dokumentera källkoden på ett vettigt sätt skrivs denna rapport vid sidan av implementationen. Rapporten beskriver hur olika komponenter i BfK-programmet fungerar. Den beskriver främst de fysikaliska modellerna och resonerar i text runt omkring dem, till exempel begränsningar och idéer om framtida utveckling.
Abstract BfK is computer based program for simulation of source strength, concentration and casualty assessments when a chemical is released. OS platform can be MS Windows 95/98/NT4/2000. To calculate the concentration of a chemical following a certain release, a number of physical models are meeded. These models have already been chosen or developed by FOA but some adjustments have been made to make them better suited for being implemented in a computer program. To be able to document the source code in a proper way this report is written during the process of the implementation. This report describes how different components in the BfK program work. It mainly describes the physical models and discusses them, for example limitations and ideas of future improvements.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182