Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hur snabbt kan en framtida svensk försvarsindustri färdigutveckla och producera materiel i händelse av ett hot?

Hur snabbt kan en framtida svensk försvarsindustri färdigutveckla och producera materiel i händelse av ett hot? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hedvall Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-11-23
Rapportnummer: (FOA-R--00-01643-170)
Nyckelord nyhetsgrader i produktutveckling, 11
Sammanfattning En idé om det framtida försvaret är att det ska koncentrera sin materielanskaffning till att upphandla studier, vidmakthållande och halvtidsmodernisering från industrin och samtidigt minimera eller helt avstå från upphandling av utveckling och produktion. Vilka möjligheter får i så fall försvarsindustrin att snabbt färdigutveckla och producera materiel i händelse av ett nytt hot? För att besvara denna fråga åtskiljs olika slag av produktutveckling (utveckling av ny teknik, halvtidsmoderniseringar och derivat), beskrivs hur utvecklings- och produktionstider kan förkortas, samt identifieras kritiska faktorer för snabb materielutveckling. Resultaten tyder på att det i fredstid tar mellan 2 och 3 år att halvtidsmodernisera korvett typ Stockholm, ett 10-tal år för att utveckla en nosradar till JAS 39 Gripen och en splitterskyddad enhetsplattf orm (båda exempel på utveckling av ny teknik). Av studien framgår ett nära samband mellan de olika faserna i materielupphandlingen: studier, utveckling av ny teknik, produktion, vidmakthållande och halvtidsmoderniseringar. De är att se som en helhet. Bortfaller försvarets köp av utveckling och teknik kommer detta att återverka på studiernas kvalitet samtidigt som industrin förlorar förmåga att utveckla ny teknik och producera materiel. Den militära materielens livscykel på 40-50 år kommer sannolikt att skapa framtida problem genom att den kommer allt mer i otakt med civil elektronikutveckling och med framtida slutanvändare. Bland förändrade förutsättningar för att industrin snabbt ska kunna anpassa materielen på kort och medellång sikt är att försvaret ska kunna fatta snabba beslut, ändra sina driftskostnadskrav på materiel och och ändra kraven på hur industrin ska verifiera/testa materielens egenskaper.
Abstract What happens - in case of a new threat - if the future Swedish defence has confined its procurement to buy conceptual designs, upgrading and product support from the Swedish defence industry9 And the procurements of developing prototypes and manufacturing simultaneously are minimised? In this case, is the Swedish defence industry capable of developing, upgrading and producing the needed defence systems? According to this study it takes 2-3 years to upgrade certain old defence materiel, about 10 years to develop new technology and still a certain number of years to manufacture the requested products. In developing defence products, there is a close connection between making conceptual designs, developing prototypes, manufacturing, support and upgrading defence systems. These parts could be considered an entity. Consequently, the abolishment of procuring prototype development and manufacturing, probably will result in inferior conceptual designs as well as lost capabilities to develop prototypes and to manufacture defence systems. Another weak spot are the lifecycle of defence system, lasting 40-50 years. This means that the defenice materiel life cycle is not synchronised with the lifecycles of advanced electronics being renewed each second year. Among changed conditions needed to speed up development and manufacturing of defence systems are quicker decision making by defence authorities, another way of using life cycle cost and other processes to verify that newconstructed defence systems work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182