Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Polarisationsegenskaper i IR-området hos färgprover och skrovliga Al-ytor.

Polarisationsegenskaper i IR-området hos färgprover och skrovliga Al-ytor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Forssell Göran, Hallberg Tomas
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-07
Rapportnummer: (FOA-R--00-01646-615)
Nyckelord polarisation, IR-området, emittans, ytojämnhet, signaturanpassning, polarization, thermal IR, surface roughness, signature suppression, E3033, 33, 31
Sammanfattning Utveckling av mätmetoder för mätning av polarisationsegenskaper i det infraröda våglängdsområdet redovisas. En omfattande analys av mätmetoderna med statistiska feluppskattningar har genomförts och redovisas. Mätningar har utförts på fyra olika färgprover och på två plåtar av aluminium, vilka har blästrats så att de uppvisar olika typer av skrovlighet. Jämförelse mellan tidigare och nuvarande mätmetoder visar att en högre noggrannhet har uppnåtts i mätningarna. Mätningar på färgprover visar att polarisationseffekter inte har optimerats vid utvecklandet av färgerna.
Abstract New methods of measurements of polarization properties in the IR region have been developed. A thorough analysis of the methods together with an analysis of the statistical errors is shown in this report. Measurements have been performed on four different camouflage painted surfaces and on two Al samples which show different surface roughness. The comparison between the measurements in this report and earlier measurements shows that better accuracy have been achieved. Measurements of camouflage painted surfaces show that polarizations properties have not been optimized, when developing the paints.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182