Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utarmat uran : en introduktion.

Utarmat uran : en introduktion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sandström Björn, Lidström Kenneth
Ort: Umeå
Sidor: 14
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-11-21
Rapportnummer: (FOA-R--00-01652-861)
Nyckelord Utarmat uran, radioaktiva ämnen, hälsoeffekter, mätning, användning
Sammanfattning Denna rapport är en översiktlig beskrivning av materialet utarmat uran och några aktuella frågeställningar kring ämnet ifråga. Rapporten behandlar kort tillkomst, användning, indikering, medicinska hälsoeffekter samt synpunkter på hanterande av materialet. Arbetet är baserat på aktuell vetenskaplig litteratur inom området samt erfarenheter från mätningar av prover som innehållit utarmat uran.
Abstract This report describes physical and chemical properties of depleted uranium and touches upon some current issues concerning its possible use. The work is based on a review of the scientific literature and experience from measurements of depleted uranium-containing samples.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182