Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Reserapport från "31st International Annual Conference of ICT" och besök vid Gebrüder Haake GmbH, Karlsruhe.

Reserapport från Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eldsäter Carina, Goede Patrick, Wingborg Niklas
Ort: Stockholm
Sidor: 12
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-15
Rapportnummer: (FOA-R--00-01658-310)
Nyckelord CL-20, HNF, ADN, stabilitet, kemisk kompatibilitet, krut, bindemedel, CL-20, HNF, ADN, stability, chemical compability, solid propellants, binders
Sammanfattning Rapporten diskuterar och redovisar det material som bedömdes som intressant vid Reserapport från "31st International Annual Conference of ICT" och besök vid Gebrüder Haake GmbH, Karlsruhe. Konferensen handlade om syntes och formulering av nya energetiska material, om bestämning av termisk och kemisk stabilitet, om nya analysmetoder för karakterisering av energetiska material (kemisk struktur, morfologi, mekaniska egenskaper) samt om produktionskontroll.
Abstract The report contains material of special interest from the "31st International Annual Conference of ICT" and visit at Gebrüder Haake GmbH in Karlsruhe. The meeting was focused on synthesis and formulation of new energetic materials, thermal stability and chemical compatibility, new analytical methods for characterisation of energetic materials and production control.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182