Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kommunal ledning i samband med ovädret i södra Sverige i december 1999.

Kommunal ledning i samband med ovädret i södra Sverige i december 1999. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Agaton Mona, Ryghammar Lotta, Svensson Bo R
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-22
Rapportnummer: (FOA-R--00-01660-505)
Nyckelord oväder, kommunal/lokal ledning och samverkan, krisledning, krissamordning, storm, municipal/local command and control, crisis command and control, crisis co-ordination and co-operation, 14
Sammanfattning I början av december 1999 utsattes delar av södra Sverige för ett kraftigt oväder med omfattande el- och telekonsekvenser. Läget medförde varierande krav på kommunala åtgärder. Denna rapport fokuserar på lokal ledning och utgör en sammanställning av erfarenheter förmedlade av involverade aktörer. l vissa kommuner agerade ledningsgruppen, i enlighet med ledningsplanen, i huvudsak med att följa händelseutvecklingen. Detta gjordes främst genom kontakter med involverade delar av den kommunala organisationen. Händelsen hanterades i huvudsak utifrån ordinarie ansvarsförhållanden. Informationsbehoven växte snabbt, vilket ställde krav på beslut om åtgärder av kommunledningarna. Kommunledningen måste i en dramatisk situation som denna erhålla snabb, korrekt och lättförståelig information från operativa enheter för att kunna agera och för att kunna tillgodose det kraftigt ökade behovet av information till allmänheten.
Abstract In the beginning of December 1999 the south of Sweden was exposed to a storm. The biggest problems were related to the electricity area and the telecommunication area. There were various demands of municipal activities. This study focuses on local command and control and describes experiences supplied by involved actors. In some municipalities the command and control group was acting, according to the planning of command and control, mainly following the course of events through contacts with involved parts of the municipal organization. The event was mainly managed according to ordinary principles of responsibility. The needs of information grew fast, which demanded that activities were decided by the municipal command. In a dramatic situation like this the municipal command has to receive rapid, correct and easy to understand information from the operational units in order to act and to provide for the needs of information to the public.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182