Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förbränningsdiagnostik med laserinducerad fluorescens på OH-radikalen. En litteraturstudie.

Förbränningsdiagnostik med laserinducerad fluorescens på OH-radikalen. En litteraturstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Launila Olli
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-29
Rapportnummer: (FOA-R--00-01665-310)
Nyckelord OH, laserinducerad fluorescens, LIF, PLIF, OH, laser-induced fluorescence, LIF, PLIF
Sammanfattning Denna rapport ger en litteratursammanfattning över tillämpningar av laserinducerad fluorescens på OH-radikalen. Rapporten innehåller en kortfattad beskrivning av teorin bakom metoderna och en översikt av relevanta tekniska aspekter vid tillämpning av dessa metoder på verkliga system.
Abstract This report gives a literature summary on applications of laser-induced fluorescence on the OH-radical. The report contains a short description of the theory behind the methods and a summary of relevant technical aspects, which have to be considered upon application of these methods on real systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182