Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Concepts and relations for the analysis of plane periodic antenna arrays.

Concepts and relations for the analysis of plane periodic antenna arrays. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pettersson Leif
Ort: Linköping
Sidor: 48
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-01
Rapportnummer: (FOA-R--00-01666-616)
Nyckelord antenna arrays, E70212, 34
Sammanfattning Rapporten ger en beskrivning av begrepp och relationer som är fundamentala för analysen av gruppantenner. Huvudvikten i rapporten är i kapitel 3, som behandlar plana periodiska gruppantenner. Beskrivningen av antennproblemet är här något annorlunda mot den analys som vanligen ges i antennböcker om periodiska gruppantenner. Till exempel används inte "standard-begreppen" reciprokt rum, och uv-plan (också benämnt riktningskosin plan). Grundläggande begrepp i den här rapporten är spektraldomänen för signalföljder, och synliga spektraldomäner för Floquet moder. Dessa begrepp definieras och förklaras i kapitel 3. Geometrin hos dessa synliga spektraldomäner används sedan i rapporten till att analysera strålningseffektiviteten hos små "inbäddade" gruppantenner, samt till att bestämma gallerlobvillkor för periodiska gruppantenner med godtycklig periodicitet.
Abstract In this report a description of concepts and relations that are fundamental in antenna array theory is given. The main emphasis of the report is in chapter 3, which treats concepts and relations for plane periodic arrays with arbitrary periodicity and excitation. The approach here is somewhat different from what is generally given in text books on periodic arrays. For example, the "standard" concepts reciprocal space, and the uv-plane (also called the cosine direction plane) will not be used here. Basic for the analysis of plane periodic arrays in this report, are the concepts spectral domain of signal sequences and visible spectral domains of Floquet modes. These concepts are defined and explained in chapter 3. The geometry of the visible spectral domains are then used in the report to analyse the efficiency of small embedded arrays and to determine grating lobe conditions for arrays with arbitrary periodicity.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182