Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Antenner för pulsade HPM-källor. En litteraturöversikt.

Antenner för pulsade HPM-källor. En litteraturöversikt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Erickson Roland, Holmgren Terje
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-25
Rapportnummer: (FOA-R--00-01668-612)
Nyckelord antenn, HPM, EM-vapen, antenna, EM-weapons, E2870, 34
Sammanfattning I dokumentet ges en kortfattad översikt över antennkoncept som kan tänkas ingå i pulsade HPM-källor. För att transmittera en HPM-stråle med hög intensitet på långt avstånd krävs en antenn med hög riktverkan och som är väl impedansanpassad till HPM-källan. För en mikrosekundspuls med medeleffekten 100 MW, är det endast reflektorbaserade antenner och möjligen TEM-horn av flera våglängders storlek som bedöms kunna generera energitätheter som möjliggör förstörelse av skyddad elektronik på avstånd kring hundra meter. För mindre antenner, eller andra antenntyper med lägre riktverkan måste målet befinna sig c:a 10 m från antennen för att erhålla samma verkan. Om störning av elektronik är tillräckligt kan sändningen ske på större avstånd och med lägre krav på riktverkan, åtminstone om bestrålning sker med upprepade pulser.
Abstract The document gives a brief survey of antenna concepts that may be used for pulsed HPM-sources. To transmit an HPM-beam with high intensity at a far distance requires an antenna with high gain and an impedance which is well matched to the source. For a microsecond long pulse with an average power of 100 MW, reflector-type and perhaps also TEM-horn antennas are the only types that are judged to generate energy density levels capable of destructing well shielded electronic equipment at distances of around one hundred meters. For smaller antennas, or other antenna types which have lower gain the target should be within ten meters to achieve the same result. If jamming is sufficient then transmission may be performed at a larger distance and with lower requirements on gain, at least if multiple pulses can be used.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182