Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En studie av några spatiella och spatiotemporala metoder för förbättring av bildsekvenser.

En studie av några spatiella och spatiotemporala metoder för förbättring av bildsekvenser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergman Rickard
Ort: Linköping
Sidor: 104
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-14
Rapportnummer: (FOA-R--00-01671-517, 408)
Nyckelord bildbehandling, datorseende, rörelseestimering, robust estimering, bildförbättring, image processing, computer vision, motion estimation, image enhancement, robust estimation, E3769, 33
Sammanfattning Inom Marinen i den svenska försvarsmakten används en obemannad farkost för att underlätta och minska riskerna vid en första kontroll av oidentifierade föremål som ligger på sjö- eller havsbotten. Denna rapport behandlar två lösningar av problemet med skymmande partiklar som sveper förbi kameran och försämrar den fria sikten. Lösningarna har provats på videoupptagningar med störningar av varierande svårighetsgrad. Den första lösningen bygger på att bara utnyttja en bild i taget och på denna detektera partiklarna för att sedan filtrera bort dem. Lösning nummer två bygger på att använda två konsekutiva bilder och uppskatta den dominanta rörelsen i bilden och det som inte överensstämmer med denna rörelse benämns då brus och skall filtreras bort. Lösningarna har bedömts genom att optiskt bedöma deras resultat på olika sekvenser av inspelade bildsekvenser från den faktiska verkligheten. Enbildslösningen och dess resultat visar på svårigheten att filtrera bort det som inte "sticker ut" tillräckligt om man samtidigt skall ha kvar intressant struktur. Den utnyttjar inte heller de samband som finns om flera bilder används. Tvåbilds lösningen använder samband som finns mellan bilderna men då rörelsen mellan två konsekutiva bilder är liten blir resultatet fortfarande inte till belåtenhet om inte trösklar sätts väldigt hårt. Resultatet av en annan del av detta projekt och som inte redovisas här men där man har använt betydligt fler bilder än två ger ett betydligt bättre slutresultat.
Abstract The Swedish Navy uses a remotely piloted vehicle to investigate unidentified objects on the sea bed. This report studies two solutions to the problem arising when free-floating particles occlude the object in the camera field of view. The first solution is based on using a single frame at a time to detect particle-like objects and removing them by filtering the frame. The second solution uses two consecutive frames to estimate the dominant image motion. Particles whose motion is inconsistent with the dominant motion are removed. The solutions have been judged based on their results on genuine underwater sequences. The single-frame solution successfully handles conspicuous particles but also removes structures from the unidentified object. The two-frame approach uses the spatiotemporal relationship between consecutive images to successfully detect particles moving relative to the sea bed. Better results have been achieved with other methods not presented here using more images from the sequence.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182