Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

User´s guide to Inesma 2.0.

User´s guide to Inesma 2.0. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Claesson Henrik
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-02-05
Rapportnummer: (FOA-R--00-01675-409)
Nyckelord Invers källmodellering, monopoler, dipoler, statiska elektriska fält, statiska magnetiska fält, trelager modell, optimering, gradientmetoder, inverse source modelling, monopoles, dipoles, static electric field, static magnetic field, three-layer model, optimisation, gradient methods, 65
Sammanfattning Den här rapporten beskriver det inversa elektro- och magnetostatiska programmet Inesma 2.0. Det inversa problemet är formulerat som ett ickelinjärt minstakvadratproblem som löses med hjälp av en kvasi-Newton lik metod. Det statiska elektriska och det statiska magnetiska fälten modelleras med hjälp av antingen monopoler eller dipoler i en horisontellt skiktad trelager modell bestående av luft, vatten och berggrund. Referens fältet genereras med hjälp av en syntetisk modell eller läses in från fil. Resultatet från Inesma är en källmodell som lokalt minimerar kostnadsfunktionen. Initieringsfilerna, logfilerna och resultatfilen är grundligt beskrivna och illustrerade. Utarbetade exempel är givna för en syntetisk elektrisk och en syntetisk magnetisk signatur. Källinitieringen görs med hjälp-programmet Init_pos i ´Inesma exempel 1´, medan källorna positioneras ut interaktivt medan programmet körs i ´Inesma exempel 2´.
Abstract This report describes the inverse electro- and magnetostatic program Inesma 2.0. The inverse problem is formulated as a non-linear least squares problem that is solved with a constrained quasi-Newton like method. The static electric or the static magnetic field is modelled with either monopoles or dipoles in a horizontally stratified three-layer model consisting of air, water and seabed. The reference field is generated from a synthetic model or read from file. The output from Inesma is a source distribution that locally minimises the costfunction. The initiation files, the log files, and the results file are thoroughly described and illustrated. Worked examples are given on a synthetic electric and a synthetic magnetic signature. The initial source distribution is generated with the help program Init_pos in ´Inesma example 1´, whereas the sources are interactively positioned while the program is running in ´Inesma example 2´.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182