Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Effects of hypergravity and anti-g-suite pressurization on intrapulmonary gas mixing and gas trapping.

Effects of hypergravity and anti-g-suite pressurization on intrapulmonary gas mixing and gas trapping. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Grönkvist Mikael, Bergsten Eddie, Eiken Ola, Kölegård Roger, Lindborg Bertil, Gustafsson Per M
Ort: Linköping
Sidor: 19
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-11-29
Rapportnummer: (FOA-R--00-01678-720)
Nyckelord FRC, anti-G-dräkt, gasblandning, luftvägsavstängningar, SF6, anti-G-suit, gas mixing, gravity, inert gas washout, trapped gas, E50212, 53
Sammanfattning Bakgrund: Lungfunktionen kan påverkas ogynnsamt av hög G-belastning i huvud-fot riktning (+Gz) och av den anti-G-dräkt som främst används för att motverka ogynnsamma cirkulatoriska effekter av hög +Gz. Målsättning: Fastställa effekterna av måttligt ökad +Gz och trycksättning av en anti-G-dräkt på den funktionella recidualkapaciteten (FRC), mängden luftvägsavstängningar (VTG) och ventilationsfördelningen i lungorna. Metod: Tolv försökspersoner genomförde i humancentrifugen på Karolinska institutet utsköljning av en inert spårgas (SF6) vid +1 till +3Gz med tre olika tryck i en heltäckande anti-G-dräkt (0, 6, 12 kPa). FRC och olika mått på gasblandningen i lungorna beräknades från utsköljningskurvoma. VTG beräknades från den mängd SF6-gas som erhölls vid tre vitalkapacitetsmanövrar i slutet av utsköljningen när den end-tidala koncentrationen av SF6 nått 1/40-del av utgångsvärdet. Resultat: Ökad G-belastning resulterade i en förhöjd FRC (10-15%), en lätt ökning av VTG och en försämrad gasblandning. Trycksättning av anti-G-dräkten till 12 kPa medförde en markant sänkning av FRC (>25%), oberoende av G-belastning. Vidare ökade VTG kraftigt, främst vid +3Gz (+315% jämfört med +1Gz,0 kPa), medan ingen signifikant förändring sågs på gasdistributionen i de fortfarande ventilerade lungpartierna jämfört med situationen vid +1Gz utan trycksatt anti-G-dräkt. Slutsats: En måttligt ökad G-belastning leder till en lätt hyperinflation med ökade luftvägsavstängningar och försämrad ventilationsfördelning i lungorna. Trycksättning av anti-G-dräkten till 12 kPa framkallar en markant sänkning av FRC med en påtaglig ökning av mängden avstängda luftvägspartier.
Abstract Background: Lung function may be unfavorably affected by +Gz stress but also from the anti-G-suit used to improve G-tolerance in jet fighter pilots. Aim: To assess the effects of hypergravity and anti-G-suit pressurization on resting lung volume (FRC), ventilation distribution, and gas trapping in the lungs. Methods: Twelve male seated test subjects wearing the new Swedish full-coverage anti-G-suit underwent resting tidal multiple-breath washin/washout of an inert tracer gas (SF6) in a human centrifuge at +1 to +3Gz with application of a pressure of 0, 6, or 12 kPa around the lower limbs and the abdomen. FRC and various indices of gas mixing were calculated from the washout curve. The volume of trapped gas (VTG) was assessed from the amount of tracer gas mobilized by three large breaths when end-tidal SF6 reached 1/40th of the starting concentration. Results: Increased gravity resulted in raised (10-15%) resting lung volume (FRC), and in a slight but significant increase of gas trapping and ventilation inhomogeneity. With anti-G-suit inflation (12 kPa) FRC decreased markedly (>25%) irrespective of +Gz level, and VTG increased markedly, especially at +3Gz (+315% compared to baseline), but other markers of ventilation inhomogeneity did not change significantly. Conclusions: Moderately increased gravity in the head-to-foot direction results in mild lung hyperinflation, maldistribution of ventilation and gas trapping. Application of a pressure of 12 kPa around the lower limbs and the abdomen at +3Gz by use of an anti-G-suit provokes a significant fall in the resting lung volume and a marked increase of the trapped gas volumes in the lungs.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182