Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Explosivämnesdriven jodlaser - experimentell beskrivning.

Explosivämnesdriven jodlaser - experimentell beskrivning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pettersson Anna, Lundgren Jonas
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-03-21
Rapportnummer: (FOA-R--00-01679-310)
Nyckelord explosivämnesdriven, jodlaser, experimentell, energiomvandling, explosive driven, iodine laser, experimental, energy convertion, 21, 22
Sammanfattning Rapporten utgör en kortfattad sammanställning av den experimentella metodiken bakom arbetet med den explosivämnesdrivna jodlasern. Dess främsta syfte är att fungera som minnesanteckning inför framtida återupptagande av verksamheten.
Abstract This report provides a short summary of the experimental methods used in the study of the explosive driven iodine laser. Its main purpose is to detail this work as a foundation for further studies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182